USAs konjunkturoppgang er trolig over for denne gang

by | 11. July 2011 | Internasjonal økonomi

Fredag fikk vi urovekkende svake sysselsettingstall fra USA. Bedriftene melder i juni om kun marginale økninger i bruken av arbeidskraft, mens det offentlige fortsetter å kutte. Og det er gode jobber for familieforsørgere som blir borte. Antall arbeidsplasser som normalt gir heltidsjobb falt i juni for tredje måned på rad. En stadig mindre andel av USAs befolkning tilhører middelklassen. 

De svake sysselsettingstallene som gir USA gradvis stigende arbeidsledighet, vil trolig legge en demper på husholdningenes optimisme. De siste 12-mnd har lønningene økt svakere enn prisene. I de siste månedene er det kun takket være økt arbeidsinnsats, skatteletter og redusert sparing at den jevne amerikaner har kunnet øke sitt forbruk . 

Den senere tids fall i spareraten vil neppe fortsette nå som usikkerheten om makroøkonomien er økende. Usikre forbrukere vil trolig holde igjen på pengebruken utover høsten.

En pause i shoppingen kommer på et ubeleilig tidspunkt. Fredag fikk vi også nye tall for engroslagrenes størrelse. Det viser seg at lagrene økte urovekkende mye i april og mai. Industrien har nå også rekordstore lagre.

Det ser slets ikke så bra ut med kraftig stigende varelagre hvis husholdningene nå skulle bli mer forsiktig med pengene sine. Grossistene vil i så fall være påpasselige med å kutte innkjøpene sine, noe som i siste instans kan resultere i permitteringer hos produsentene av ferdigvarer og halvtomme vogntog på landeveiene.

Også finansnæringen rammes hvis færre amerikanere skal låne, mens flere av bankenes kunder får problemer med å gjøre opp for seg.

I sum er ikke opptakten til høsten den beste for hverken amerikanerne eller vi som er avhengige av at det går bra for godtfolk på den andre siden av dammen.

Vi får bare håpe at politikerne ser alvoret i situasjonen og klarer å bli enige om å sikre at USA unngår mislighold av sin enorme og raskt voksende statsgjeld. Det kan vi desverre ikke ta for gitt. Helgens forhandlinger mellom repulblikanere og demokrater førte ingen steds hen.

Dermed har ikke amerikanerne så mye å glede seg over denne sommeren. Det beste vi kan håpe på er at lave dollarrenter og en robust vekst i USAs eksportmarkeder vil holdene hjulene i gang utover høsten. Før eller siden må trolig den amerikanske sentralbanken tre støttende til og kjøpe obligasjoner i det åpne marked ved hjelp av såkalte ”Quantitative Easing” programmer. QE3 om du vil.  

Ameirkansk økonomi vil trenge all den hjelp det er mulig å oppdrive, i månedene fremover.

Kategorier

Siste innlegg