Til deg som ikke er stedskjær eller skrekkslagen

by | 07. July 2011 | Renter og valuta

Bør du binde renta?

I dag er det mange som roper ut at vi bør binde renten. Det kan derfor være på sin plass å gå litt gjennom argumentene for og imot.

I hovedsak så er rentebinding en slags forsikring. Du låser fast en pris på det du trenger av lån de nærmeste år og betaler gjerne litt mer enn det som priset inn i markedene. Derfor er også storbankene veldig glad i å selge deg dette produktet. Du betaler en fast margin på toppen av bankens kostnader  – og det like lenge som du holder rentebindingen.

Du binder imidlertid mer enn renten. Du bør faktisk regne med å eie boligen minst like lenge som du har rentebinding. Å gå ut av en avtale om rentebinding er dyrt. 

Fordelen med produktet er at du får avdekket din risiko for rentehevinger som er større enn det markedene allerede har tatt høyde for. Nei, du er ikke garantert mot rentehevinger, bare de som går utover det markedene har priset inn. I dag vil det si at du typisk kommer bedre ut av en fast 5 års boligrente på 4,5% hvis boliglånsrenten stiger noe mer enn ett prosentpoeng det neste året for så å holde seg på eleverte nivåer ut bindingsperioden. 

Selv har jeg litt problemer med å tro på at et skrantende Europa er stedet hvor rentene komemr mye opp, men sentralbanker hører sjeldent på sånne som meg. Her har jeg da også tatt feil før. Likevel vil jeg anbefale godtfolk å holde flytende rente med mindre du er særs stedskjær og lever i skrekk for renteøkninger.

Kategorier

Siste innlegg