Om tilsyn og risiko

by | 07. June 2011 | Ukategorisert

For mange år siden leste jeg en reportasje om en hockeyspiller som fikk en puck rett i hjernen. På den tiden var det helt vanlig å spille ishockey uten hjelm som beskyttelse.  Artig nok, så fort han ble frisk , var fyren på banen igjen. Også denne gang uten hjelm.

Siden den gang har mye skjedd og de fleste land (alle jeg vet om) påbyr spillerne å bruke hjelm. Ja, spillere ser ikke like kjekke ut med hjelm på, men antall skader er dramatisk redusert. De langsiktige fordelene med lavere skader, mer enn oppveier de samlede tap på reklameinntekter mm som følge av at det er vanskeligere skape individuelle stjerner av spillere som ser ganske så like ut på banen.    

Nå er ikke finansbransjen like fartsfylt som god hockey kan være, men også her ser vi at reguleringer kommer, gjerne i en form som reduserer finansnæringens inntekter. Over tid er det imidlertid grunn til å håpe at vi etterhvert får rykte på oss for å ha godt regulerte markeder i Norge, og at det kan bli et konkurransefortrinn for norske finansinstitusjoner.

Finanskrisen hadde mange årsaker og det var mange ulykker fra spillere som ikke tok nok forhåndsregler. Noen klandrer spillerne; meglere og banksjefer,  for at finanskrisen ble så ille som den ble, mens andre legger skylda på svake reguleringer i viktige arenaer som New York og London. Det en utelukker ikke det andre. Som amerikanere ynder å si: There’s enough blame to go around!

Nå som vi bankfolk venter på detaljene fra nye globale reguleringer, de såkalte BASEL3 reglene, er det verdt å merke seg at vi helt sikkert kommer til å få mange forskrifter og inngrep som vi ikke vil like. Imidlertid kan det være verdt prisen hvis hele systemet blir mer solid med lavere risikopåslag på våre innlån som resultat.

Det som er viktig for et lite land som Norge er at vi ikke får særnorske reguleringer, litt på samme måte som et lag på hockeybanen ikke må få strengere regler enn andre. Da kan slev de beste lag tape – og det helt ufortjent. 

Mange land er også villig til å subsidiere sine banknæringer for å skape fremtisrettet næringsvirksomhet. Dette må vi bekjempe og under ingen omstendighet betale for. Globale avgifter på finansielle transaksjoner som skal deponeres i finanssentra utenfor Norge, bør vi være sterke motstandere av.    

I det hele tatt må vi være forsiktige med å akspetere regler som  vanstyrte økonomier trenger, men som er unødvendige i våre velfungerende markeder. Målet må være å skape tilsyn både her hjemme og internasjonalt som lar det beste lag vinne. Kanskje Norge har en fremtid som tilbyder av finansielle tjenester til utlendinger hvis vi opptrer fornuftig. Det er ikke gud den allmektige som har gjort London til Europas finanshovedstad. London tillot stor risikotaging innenfor liberale reguleringsregimer og vant lenge på det. I fremtiden har kanskje Oslo større muligheter til å hevde seg.  

Riktignok er vi små, men selv små land kan tukte de store. Finland ga Sverige grisebank i siste Hockey VM (6-1). I finans er det heller ingen regel som tilsier at store land alltid har de beste bankene eller de flinkeste tilsyn.

Kategorier

Siste innlegg