Ikke mislighold likevel?

by | 14. June 2011 | Internasjonal økonomi

Det er ikke alltid at det enkleste er det beste.

I dag er de fleste økonomer enige om at Hellas før eller siden kommer til å misligholde sin gjeld. Den annerkjente professor Nouriel Roubini har regnet seg frem til at selv under de mest optimistiske scenarier så vil statsgjelden bli uhåndterlige 160% av BNP i løpet av få år. Da gjelda umulig kan tilbakebetales og vanskelig kan betjenes bør Hellas naturlig nok slutte å betale renter på sine lån. Hvorfor ikke bare gi opp med en gang?

Tyskerne – i Berlin – har i hvertfall fått nok. Den tyske regjeringen ønsker et begrenset mislighold slik at de som i tidligere år tjente godt på å låne ut midler til grekerne også må få betale noe nå som oppvasken skal tas. Skulle det ikke bare mangle at de som tjente på sine greske utlån i de gode år, også må gi noe tilbake nå?

Tyskerne – i Frankfurt – ser imidlertid annerledes på det. I Frankfurt holder Den Europeiske Sentralbanken (ESB) til, og de er sterkt i mot at grekerne skal misligholde noe som helst. Onde tunger vil si at ESB sitt ønske om å unngå et mislighold av statsgjeld, skyldes hensynet til tyske banker som jo er sterkt eksponert mot greske banker, kommuner, bedrifter og selvfølgelig – gresk statsgjeld. ESB selv kan tape store penger på sine egne beholdninger av greske statsobligasjoner.

Likevel tror jeg ESB har et poeng.

Det kan godt være at sentralbanken i Frankfurt snakker for sine syke banker når de argumenterer mot det minste mislighold, men de har nok et visst alment poeng. Et mislighold vil koste mye, i mange år fremover.

Ikke bare vil det bli vanskelig for grekerne å låne penger i fremtiden, men det kan godt tenkes at alle sårbare EU-land må betale mer for sine lån hvis eksemplet med gresk mislighold fryktes å bli fulgt opp også av andre EU-land med slitne statsfinanser.

Fortjenesten ett mislighold gir, bør derfor være betydelig for å oppveie de potensielle enorme ringvirkningene og svært kostbare skadene som misligholdet gir opphav til.

Med andre ord er det ikke noe vits i å bare misligholde bitte, litt når du uansett blir brennmerket i mange år fremover. Skal du først misligholde bør det derfor være spektakulært. Kanskje bør grekerne tenke litt stort og skrive av omlag halvparten av gjelda hvis de først skal gå til det skritt å ikke overholde inngåtte avtaler?  

Store, virkelige massive, nedskrivinger av gjeld gir imidlertid ditto tap hos investorer. Tapene kan bli så store at banker går over ende – eller i det minste må ha betydelig nødhjelp fra allerede slunkne europeiske statskasser. Også for tyskerne kan regningen bli høyere ved mislighold enn ved å låne ut litt mer til den greske staten i noen år til.     

Derfor er det ikke opplagt at det blir noe mislighold av den greske statsgjeld. Det er rett og slett ikke sikkert et gresk mislighold blir billigere for de øvrige EU-land enn om de alternativt måtte låne ut noen hundre millarder kroner ekstra til den greske stat.

Hvem vet, kanskje Hellas sine kreditorer ser seg best tjent med at landet klarer seg?

Kategorier

Siste innlegg