Hovedstadens boligutfordringer

by | 09. June 2011 | Norsk økonomi

I dag gikk OBOS sin første boligkonferanse av stabelen. Konferansen belyste problemene Oslo har med å takle rekordsterk folketilvekst i  en hovedstad hvor det i senere år har vært bygget for lite. Det faglige nivået på konferansen var høyt og jeg lærte en god del om prognosene for min fødeby.

Oslos folketall, som nylig passerte 600 000, ventes å vokse med ytterligere 200 000 innbyggere de neste 20 år. Dagens stramme boligmarked vil i dette scenario for befolkningsveksten bare bli verre, med mindre vi ser en vedvarende vekst i boligbyggingen. Det skal imidlertid godt gjøres å bygge nok boliger til alle som trenger det. Planene for Oslo kommune tilsier da også at vi bare vil bygge drøye 70 000 boliger i denne perioden. I så fall vil boligmangelen bare bli verre med årene.

Mange idéer ble lansert under konferansen, men som Martin Mæland (konsernsjef i OBOS) konkluderte, så dreier det seg egentlig om mangel på byggeklare tomter. Et misforhold mellom tilgang på nye tomter og veksten i folketallet vil med nødvendighet skape ubalanser i byens boligmarked.

For meg blir analysen ganske så enkel. Vi må enten redusere veksten i folketallet og/eller øke takten i boligbyggingen. Begge deler krever at våre politikere tenker litt nytt. Idealistenes forkjærlighet for å føre en hjertevarm og raus innvandringspolitikk må kanskje tøyles. Mindre innvandring vil redusere presset på boligene i Stor-Oslo. En kan også spørre seg om ikke politikerne kunne gjort mer for å stimulere flytting av bedrifter og offentlig etater ut av hovedstadsområdet. Norge har tross alt mer enn nok areal å ta av.

På tilbudssiden må vi trolig vurdere om det ikke er mulig å bygge noe høyere, enn det vi gjør i dag. Ikke bare blir det flere boliger av å bygge i høyden, men kommunikasjonen mellom arbeid og bolig blir enklere hvis vi bygger høyhus i bykjernen.

Til slutt så må det nevnes at logistikk blir bare viktigere og viktigere. Skal folk jobbe i hovedstadsområdet, men bo landlig, trenger vi forbedrete og helt nye samferdselsårer. Fjellandet Japan har hatt høyhastighetstog i en mannsalder. Det kan umulig være så vanskelig rent teknisk å få til gode togforbindelser mellom byene på Østlandet, men det er åpenbart at nordmenn har problemer med å få til et velfungerende jernbanenett.

Kanskje finnes det noen jernbaneingeniører blant våre nye landsmenn?

Kategorier

Siste innlegg