En sentralbank på vent

by | 22. June 2011 | Norsk økonomi, Renter og valuta

”Mod aften nåede den et fattigt lille bondehus; det var så elendigt, at det ikke selv vidste til hvad side det ville falde, og så blev det stående” Den grimme ælling, H.C. Andersen

Ikke helt uventet valgte Norges Bank å holde rentene uendret ved dette rentemøtet. Foliorenten ble holdt uendret på 2,25%. For rentebanen, den som varsler hva sentralbanken har tenkt å gjøre i årene fremover, er det kun små endringer i denne omgang.

Uten å ha fått studert den omfattende pengepolitiske strategirapporten, som ble publisert samtidig med rentebeslutningen, nærmere, så er det grunn til å regne med at vår sentralbank ikke har fordøyd dagens negative signaler for internasjonal økonomi. 

Fra dagens pressekonferanse får vi forståelsen at det fortsatt er god vekst i verden. I rapporten forutsettes det også at problemene i Hellas ikke får konsekvenser for oss. Her skal nok sentralbankens økonomer få bruke sommeren til å regne på nytt. Imidlertid er det tydelig at hovedstyret i Norges Bank allerede i dag er fullt klar over at nye nedgangstider kan være på vei i USA og deler av Europa.

Eller som hovedstyret selv oppsummerer:

Hovedstyret mener samlet sett at renten bør settes gradvis opp gjennom andre halvår slik utsiktene og risikobildet nå fremstår. En uventet sterk økning i aktiviteten eller i pris- og kostnadsveksten vil kunne føre til en mer markert oppgang i renten enn vi nå ser for oss. Skulle uroen i finansmarkedet slå ut i betydelig svakere vekst eller kronen styrke seg vesentlig, kan økningen i renten bli skjøvet ut i tid.

Uthevingen er min .

Kategorier

Siste innlegg