Helikopter Ben redder verden

by | 28. April 2011 | Ukategorisert

I går avholdt den amerikanske sentralbanken et interessant rentemøte. For første gang skulle det holdes pressekonferanse i etterkant av rentemøtet. Da møtet var ferdig, med ingen overraskelser for markedet, ble så pressen invitert til å høre sentralbanksjef Ben Bernanke tale om rikets tilstand, med utspørring etterpå.

I sin tale redegjorde han for den blandete utviklingen som nå preger amerikansk økonomi. BNP-veksten blir noe lavere, og inflasjonen noe høyere enn ventet. Ingen av delene er egentlig ‘godt nytt å melde’ for aksjemarkedet. Likevel steg aksjemarkedene i New York til nye høyder i går kveld. Hvordan kan dette ha seg?

Svaret ligger i pengepolitikken.

Under pressekonferansen redegjorde han på en folkelig måte om hvorfor han ønsket å videreføre dagens pengepolitikk. Arbeidsledigheten var høy og ville forbli på eleverte nivåer i flere år fremover. Boligmarkedene var fortsatt svake. Prisveksten var dessuten unaturlig lav når en så bort i fra de midlertidige effektene av høyere råvarepriser. Derfor konkluderte sentralbanken med at var greit å holde rentene nær null  i flere måneder fremover.

For tiden driver den amerikanske sentralbanken et program for kjøp av statsobligasjoner. Dette tilfører bankene likvider som forhåpentligvis ender som nye utlån til bedrifter og husholdninger. Sentralbanksjefen holdt fast ved planene om å avslutte programmet i løpet av juni, men trodde ikke dette ville få betydelige konsekvenser for amerikansk økonomi.

En slags oppsummering av pressekonferansen var at han var fornøyd med dagens strategi:  Ekstremt lave renter, en svak USD og en gradvis avvikling av de kvantitative lettelsene. 

I sum er dette en hyggelig cocktail for finansmarkedene.

Dette er ikke gode tider for den jevne amerikaner, men jo mindre du har med deres skjebne å gjøre og jo mer du kan konsentrere deg om virksomheter som går godt desto lykkeligere blir du som investor. Apple, Boeing og andre industribedrifter som er store på eksportmarkedene, har stor glede av lave renter og en svak USD.   

Det er mange ulemper med å holde rentene lav lenge og gradvis la sin valuta falle i verdi, men akkurat i disse dager er det ikke lett å se noen gode alternativer for amerikanerne.

Det blir litt som Nobelpris-vinneren Milton Friedman sa: Det er bare å trykke penger og i siste instans pælme dem ut av helikoptre, for å få økonomien på fote igjen. Derfor er det kanskje ikke så rart at Friedman-disiplen Benjamin Bernanke går under tilnavnet ”Chopper Ben”. Et tilnavn han levde opp til i går.

Kategorier

Siste innlegg