Et klarere bilde

by | 01. April 2011 | Ukategorisert

Ved inngangen til året var vår hovedhypotese at vi levde i en to-delt verden. De gamle aldrende OECD-land med et relativt høyt lønnsnivå og stor gjeld ville slite, mens utsiktene for de fremvoksende økonomier aldri har vært lysere. Norges stilling er en fot i hver leir. Våre råvarebaserte og spesielt våre energinæringer ville få det bra, mens vår tradisjonelle næringer kunne fortsette å slite. Imidlertid jobber nå om lag hver tredje norske arbeidstagere i offentlig sektor og for denne gjengen var det forventet at året ville bli helt ålreit.

Selv om året så langt har gitt oss mange overraskelser, er disse trendene egentlig fortsatt intakt.

Ta dagens arbeidsmarkedstall fra USA. Takket være voldsomme stimuli fra finanspolitikken og et underskudd på nær 9000 mrd NOK i offentlig sektor er sysselsettingen i USA  på vei opp. Mars var den beste måned så langt i denne oppgangsperioden med en estimert vekst i sysselsettingen på 216 000 jobber. Ledigheten falt til 8,8%. Imidlertid er lønningene under press nedover. I året til mars steg lønningene med ufattelig svake 1, 75%.

I Europas forgjeldede økonomier er bildet mørkere. Irland har måtte ta nye tap i banksektoren, Portugal har oppdaget at deres budsjettunderskudd i fjor var mye større enn ventet, og i Spania gir man opp nødvendige konsolideringer i sparebanksektoren.  Italienske banker er nå ute for å hente mer egenkapital.

Samtidig holdes trykket oppe i de fremvoksende økonomier. Fra Kina fikk vi dag uventet sterke tall hvor en gallup av kinesiske industriledere spår styrket, ikke lavere, vekst de neste ukene.

Her hjemme er to-delingen av det private næringsliv stadig klarere. Oljeprisen bykser og det er stadig flere flaskehalser innenfor energinæringene. Statskassen får en lottogevinst i form av uventede høye oljeinntekter. På toppen av det hele: I dag fikk vi nyheten om et nytt stort oljefunn i Barentshavet. Hurra!

For vår konkurranseutsatte industri  innenfor det tradisjonelle næringsliv er utsiktene mer beskjedne. Noe oppsving kan vi få, men det er vanskelig å drive lønnsomt nå som krona styrker seg og lønnsveksten holder seg høy. Årets oppgjør er nå i boks for LO-NHO området. Med normale tillegg vil vi havne på 3,5-4% lønnsvekst i kongeriket i år. Det høres ikke mye ut, men det er det dobbelte av hva den jevne amerikaner får.

Årets lønnsoppgjør er som alt annet:  Litt for lite for oljearbeiderne, litt for dyrt for industrien og akkurat passe for de nær 800 000 offentlige ansatte.

Kategorier

Siste innlegg