Den nye normalen for aksjeavkastning

by | 06. April 2011 | Ukategorisert

Det blir stadig vanskeligere å tro på systematiske høye renter og høy egenkapitalavkastning, skal en tro John C. Bogle fra det gigantiske verdipapirfondet Vanguard.

Ser en på historiske avkastningstall må vi ty til det amerikanske aksjemarkedet som er et av de få som kan skilte med 100 års historikk. De siste 100 år har aksjemarkedet i USA gitt om lag 9% avkastning (i $), skal vi tro Vanguard. Om lag halvparten av dette har kommet i form av utbytte, mens den andre halvdel har kommet i form av verdistigning på aksjeporteføljene.

I dag er imidlertid utbyttet om lag 2,5% på amerikanske papirer for den toneangivende S&P 500 indeksen.. Da vil du få om lag 7% (2,5+4,5) på pengene dine, hvis de fremtidige vekstratene ellers blir om lag det samme som de har vært frem til i dag.  

Dette er nyttig informasjon all den tid forventet avkastning på aksjer i USA ofte er brukt som en målestokk for krav til andre investeringer.

Nå betyr jo USA mindre for verden enn det gjorde før. Det er heller ingen garanti for at ikke aksjemarkedet kullkastes av andre forhold enn BNP, inflasjon og utbytter. Man har ingen garanti for at det blir 7% samlet bruttoavkastning på aksjemarkedene. Det kan både bli litt mindre og noe mer enn det denne nye normalen tilsier.

Noen vil si at dette er skuffende lavt, mens andre vil påpeke at mange nærliggende norske investeringer ser forlokkende ut, jo svakere avkastning vi kan vente utaskjærs.

Kategorier

Siste innlegg