To infinity and beyond

by | 17. March 2011 | Ukategorisert

Norges Bank la frem sin pengepolitiske strategirapport i går. Her var det rosenrøde vekstutsikter til glede for de fleste. Noe jeg vil kalle et Buzz Lightyear scenario. Alle Toy Story fans vet at Buzz Lightyear er plastdukken som tror han kan fly: Det er nærliggende å tenke på scenariet fra forskerne på Bankplassen som et litt urealistisk scenario betinget av at alt klaffer for verdensøkonomien – og for Norge.

Nedenfor er renteprognosen deres med to alternativ-scenarier.  Hovedscenariet er at renten gradvis settes opp til det Norges Bank (og de fleste andre) anser for å være et normalnivå: 5%. 

Det røde scenariet (rød linje) er imidlertid underlig nærliggende. Hvis kronekursen styrker seg med omlag 3%, får vi ingen rentehevinger i år – skal en tro sentralbanken. 

To-tre prosent på valutakursen kan skje fort i dagens volatile verden, hvor det er kriser i både USA (delstatene), Europa (PIGS-landene), Araber-landene og nå i Japan. Det skal med andre ord ikke mye til før folk ombestemmer seg.

Nå er disse scenariene litt typede og må ikke tolkes for bokstavelig. Likevel avslører de at sentralbanken er ganske så usikker på rentebanen fremover. 

I Toy Story lærer Buzz Lightyear seg å tvile på sin evne til å fly. Kanskje også Norges Bank er i tvil om deres rentebane i det hele tatt lar seg gjennomføre i dagens usikre verden?

Kategorier

Siste innlegg