Mot en ny runde med billige penger i USA

by | 25. March 2011 | Ukategorisert

Første kvartal har gitt oss mange overraskelser, med omveltninger i araberverden, tragedier i Japan og krig i Libya. Men en begivenhet har ikke fått nok oppmerksomhet: Tilbakeslaget i de amerikanske boligmarkedene.

Saken er den at både boligbygging og salget av brukte boliger har falt tilbake i løpet av årets første måneder. Det mest oppsiktsvekkende er prisbildet. Prisene er ned i de fleste deler av landet og anekdoter fra luksusmarkedene vitner om betydelige prisfall på de såkalte ’trofé-husene’.

Boligmarkedene har mange effekter på en økonomi. Igangsetting som svikter vil fort merkes i form av mindre arbeid for rørleggere, snekkere og andre bygningsarbeidere. Arkitekter mister jobben.  Etter hvert blir det mindre trafikk i forretninger for byggevarer, møbler og gardiner. Slik sett varsler vinterens svake boligtall en fremtidig skuffelse i det private konsum.

Kanskje vel så viktig er prisbildet for boliger. Ser en på gjennomsnittsboligen i USA, ser vi at prisene nå er på vikende front. Mange analytikere legger til grunn en gjennomsnittlig prisnedgang på mellom 5-10% på amerikanske boliger i år. Dette er ikke noe krakk, men som figuren viser er det en jevn klar nedgang i prisene som trolig vil fortsette all den tid det er altfor mye boliger til salgs i USA.

Boliger er i USA som i Norge en viktig formuesoppbevarer. Nå som boligprisene faller videre vil boligeierne føle seg fattigere. Det vil heller ikke hjelpe på konsumentenes optimisme. Dessverre ser det ut som om økonomien har behov for vedvarende lave renter. Ikke regn med noen rentehevinger i USA i år.

Kategorier

Siste innlegg