Japans fatalisme

by | 14. March 2011 | Ukategorisert

Det skal mer enn et jordskjelv til for å endre Japans økonomi.

Japan fascinerer de fleste akademikere. Enten du er glad i kunst og kultur, shopping, biler og/eller elektronikk så har Japan mye å by på. Også historikere og økonomer har lenge vært betatt av Japan.

I finanspressen florerer det artikler hvor Japans økonomiske stagnasjon diskuteres. Befolkningen er fallende, statsfinansene skrale og landet har slitt med deflasjon i en årrekke. Myndighetene føler de har gjort sitt ytterste for å øke den økonomiske veksten, med virkemidler som null-renter, offentlig kjøp av rentebærende papirer og enorme offentlige underskudd. Japanere tviler på at slike tiltak er tilstrekkelige til å få fart på økonomien.  De er fatalister og tviler på at noe kan endre Japans skjebne.

Slik var Japan før jordskjelvet, pluss en tsunami og kanskje en kjernekraftulykke  tilsynelatende endrer alt.

Om japanere var deppa før, vil disse katastrofene neppe hjelpe på humøret. På den annen side må en ikke glemme at byggebransjen vil måtte settes i sving. De hundretusener av japanere som har mistet hus og hjem vil måtte leie seg inn på hoteller og spise på restauranter og kafeer. Etterhvert som de får forsikringsoppgjør vil de måtte kjøpe ny boliger, biler og møbler. Mye av kostnadene vil dekkes av forsikringsselskapene.

I sum skulle en tro at produksjonen faktisk kunne øke etter en slik katastrofe. Gjenoppbyggingsarbeidet blir omfattende.

Akkurat hvor stor denne konjunkturimpulsen blir er noe uviss, men det kan fort utgjøre et midlertidig hopp i BNP på et par prosent det første året, med et tilsvarende fall i aktiviteten når arbeidet er ferdigstilt.

På litt lenger sikt er det imidlertid vanskelig å tro at japanere blir så veldig optimistiske gitt at de nå er minnet om hvor sårbare de er for naturkreftene og hvor dårlige deres atomkraftverk er skrudd sammen.

Mitt tips er at japanere flest vil forbli relativt pessimistiske på sitt lands langsiktig skjebne. Om et par tre år vil Japans økonomi trolig se ut som det gjorde rett før jordskjelvet tilsynelatende endret alt.

Kategorier

Siste innlegg