Ja de penga….

by | 08. March 2011 | Ukategorisert

Det er ikke lett å få for mye penger mellom hendene. Norge er litt i den stillingen nå med en ekstrainntekt som følge av uroen i Midt-Østen på drøye 100 mrd kroner per år. Hvordan skal vi bruke alle våre Lottoinntekter?

Over tid er det meningen at disse midlene skal brukes om lag i samme takt som andre oljepenger, en innfasing på rundt 4% av hovedstol per år. Dermed vil et engangshopp i våre oljeinntekter på hundre milliarder kroner alt annet like gi oss, via statsbudsjettet, 4 milliarder kroner mer per år. Gjerne i en kombinasjon av økte offentlige utgifter og lavere skattebyrde.

Bedre blir det hvis oljeprisen forblir høy. Hvis konflikten vedvarer og holder oljeprisene uventet høye over flere år, vil oljeinntektene gi oss systematisk høyere levestandard, nettopp ved at vi øker bruken av oljepenger. Over en fem års periode vil 100 milliarder økte inntekter per år, pluss de milliardene som var ventet på forhånd (vist i nederste linje i tabellen fra siste statsbudsjett) gi oss i sum en tilgang på 1000-1500 milliarder kroner. Hvis disse midlene skal fases inn i økonomien må vi regne med at den årlige oljepengebruken blir 40-60 mrd kroner høyere i årene fremover enn det vi har i dag.

Hva skjer med norsk økonomi hvis vi bruker 40-60 mrd kroner mer oljepenger enn vi gjør i dag?

Resultatet av denne pengebruken er i siste instans at importen øker tilsvarende. Oljepenger er jo i utenlandsk valuta og må på en eller måte anvendes på utenlandske varer og tjenester. Ikke bare ved direkte kjøp fra statens hånd, men også ved at det offentlige sprer nok kroner i økonomien til at våre importbehov øker like mye som bruken av oljepenger gjør.

40-60 milliarder kroner per år som vi får i dollar, pund med mer, utgjør ca. 10 000 kroner per nordmann. Hvordan kan vi bruke dem?

En måte å få brukt disse midler er at vi lever bedre – bruker mer av alt. En annen metode er å erstatte norske varer og tjenester med importvarer. Det blir nok en kombinasjon, hvor vi over tid må regne med at vi får både høyere konsum og et konsum som inneholder en lavere andel norske varer og tjenester enn i dag.

Med andre ord må vi regne med at norske bedrifter mister markedsandeler både hjemme og ute som følge av de ekstra oljeinntektene. Fremover blir det nok ikke enklere for norske bedrifter å hevde seg i den globale konkurransen enn det er i dag.

Kategorier

Siste innlegg