Energi blir vanskeligere tilgjengelig

by | 15. March 2011 | Ukategorisert

Året så langt har gitt oss to vidt forskjellige overraskelser, med samme resultat: Energi blir vanskeligere tilgjengelig enn det har vært.

Den første overraskelsen var opprøret i araberverden. Det er nå  ganske sannsynlig at de fleste regimene vil erstattes av nye og ukjente ledere. Det kan godt være at dagens sheiker formelt får fortsette som statsledere, men det ligger i kortene at føydalstyrets tid er forbi. Før eller senere. Det eneste man kan lure på er hvor lang tid det tar og hvorvidt omveltningene blir fredelige eller preget av vold. Uten å være noe oljeekspert er det lett å se at investeringene i nye anlegg, borerigger og utskipingshavner vil begrenses så lenge usikkerheten om utviklingen i Midt-Østen består.

Den andre overraskelsen er jordskjelv og tsunami med atomulykke som resultat. Tragediene i Japan har mange fasetter. Det viktige nå er at folk hjelpes og får tilbake et så normalt liv som mulig, likevel må vi ikke miste av syne hvilke virkninger ulykkene kan ha også på vår fremtid.

 En åpenbar virkning av katastrofene i Japan er at også atomkraft blir en dyrere og mer usikker energikilde.  Dette er viktig saker. Skal en tro dagens Wikipedia sto atomkraft i 2009 for 13-14% av verdens el-forsyning. Alt dette blir dyrere i årene som kommer.

I sum er det en sikker virkning av årets begivenheter. Energi blir dyrere. Både oljeforsyningen og kraftproduksjon ved atomverk har vist seg å være langt mindre pålitelige energikilder enn vi trodde for bare noen uker siden.

Kategorier

Siste innlegg