Den lave inflasjonen

by | 11. March 2011 | Ukategorisert

Ja, da bommet jeg jaggumeg igjen.

Der jeg hadde sett for meg et hopp i prisveksten fikk vi går beskjed om at økningen uteble. Fra januar til februar steg kjerneinflasjonen fra 0,7% som 12-mnd vekst til knappe 0,8%. Dette til tross for skriverier om høyere fiskepriser og økende belegg på hotellene som følge av VM på ski. Det som overrasket meg mest var nedgangen i veksttakten for husleier. Husleiene steg med om lag 2,2% det siste året, den svakeste veksten på lenge. 

Hvordan skal det gå fremover?  I den nære fremtid venter vi ingen endring i inflasjonen. Den kan faktisk falle litt i mars-måned nå som de store grossistene har gått til krig mot hverandre med matvareprisene som våpen. Samlet for året vil trolig inflasjonen bli i underkant av én prosent. Dette er noe lavere 2011-vekst enn ekspertene i Norges Bank så for seg i fjor høst.

På litt lenger sikt spiller valutakursene en viktig rolle. I dag er kronekursen om lag 3% sterkere enn den var i gjennomsnitt i fjor. Dette tilsier at inflasjonen vil holde seg lav også neste år.

Kategorier

Siste innlegg