Årsaker til bobler

Ved utgangen av fjoråret la jeg til grunn at vi ville få en moderat prisvekst på boliger, både for inneværende og for neste år. Selv om prisveksten så langt i år har vært noe sterkere enn jeg la til grunn ved årsskiftet, er jeg foreløpig ikke villig til å endre prognosen min: +6,7% som gjennomsnittlig prisendring for brukte boliger fra i fjor til i år. Også i 2012 blir det solid vekst.

Veksten ser ut til å være ganske jevnt fordelt på ulike typer boliger – også når vi tar for oss ulike deler av landet. Dette er egentlig ganske sterke tall, hvis vi fortsetter opp i samme tempo som nå i flere år fremover. Noen frykter til og med at det kan bli en boble. Da kan det være greit å lese dagens utgave av Nationen.

  Opptur for tettstedene

Ifølge rapporten fra boligbransjen har alle regionene i Norge opplevd en vekst hittil i år. Hedmark uten Hamar steg mest i antallet solgte eneboliger på landsbasis i januar og februar. Men bransjen selv er ikke spesielt fornøyd med utviklingen.

 

— Prisene her holder følge med resten av landet isolert sett, men boligprisene i regionen er fortsatt blant de laveste i landet. Og det blir ikke desentralisering her heller, sier Thomas Heimdal i Hedmark og Oppland Eiendomsforening.

 

I Buskerud, Telemark og Vestfold er situasjonen den samme.

 

— Områder som har nærhet til et sentrum der det er fart i næringslivet, øker mer enn områder som ikke har det, forteller Geir Storli, som representerer eiendomsforeningen i de tre fylkene

Poenget er vel bare at boligprisene avspeiler endringer i samfunnet. Noen næringer og byer er i vekst, andre i fall. Norge er stort nok til at alle husholdninger kunne bo i landlige omgivelser, så det er ikke tomter det står på. Den store forskjellen vi i dag ser i boligpriser mellom ulike deler av Norge er kanskje bare et direkte resultat av en mislykket distriktspolitikk?