Årsaker til bobler

by | 30. March 2011 | Ukategorisert

Ved utgangen av fjoråret la jeg til grunn at vi ville få en moderat prisvekst på boliger, både for inneværende og for neste år. Selv om prisveksten så langt i år har vært noe sterkere enn jeg la til grunn ved årsskiftet, er jeg foreløpig ikke villig til å endre prognosen min: +6,7% som gjennomsnittlig prisendring for brukte boliger fra i fjor til i år. Også i 2012 blir det solid vekst.

Veksten ser ut til å være ganske jevnt fordelt på ulike typer boliger – også når vi tar for oss ulike deler av landet. Dette er egentlig ganske sterke tall, hvis vi fortsetter opp i samme tempo som nå i flere år fremover. Noen frykter til og med at det kan bli en boble. Da kan det være greit å lese dagens utgave av Nationen.

  Opptur for tettstedene

Ifølge rapporten fra boligbransjen har alle regionene i Norge opplevd en vekst hittil i år. Hedmark uten Hamar steg mest i antallet solgte eneboliger på landsbasis i januar og februar. Men bransjen selv er ikke spesielt fornøyd med utviklingen.

 

— Prisene her holder følge med resten av landet isolert sett, men boligprisene i regionen er fortsatt blant de laveste i landet. Og det blir ikke desentralisering her heller, sier Thomas Heimdal i Hedmark og Oppland Eiendomsforening.

 

I Buskerud, Telemark og Vestfold er situasjonen den samme.

 

— Områder som har nærhet til et sentrum der det er fart i næringslivet, øker mer enn områder som ikke har det, forteller Geir Storli, som representerer eiendomsforeningen i de tre fylkene

Poenget er vel bare at boligprisene avspeiler endringer i samfunnet. Noen næringer og byer er i vekst, andre i fall. Norge er stort nok til at alle husholdninger kunne bo i landlige omgivelser, så det er ikke tomter det står på. Den store forskjellen vi i dag ser i boligpriser mellom ulike deler av Norge er kanskje bare et direkte resultat av en mislykket distriktspolitikk?

Kategorier

Siste innlegg