– There are the known unknowns and the unknown unknowns

by | 28. February 2011 | Internasjonal økonomi

Man kan si hva man vil om den forhenværende forsvarsminister i USA, Donald Rumsfeld, men han ga analytikere et nytt tankeskjema med sine berømmelige ord, vist i tittelen ovenfor.

La oss ta de ”sikre ukjente” først. BNP-anslagene for verden som helhet ventes å bli robuste for inneværende år. Siste uke fikk vi kanskje noe lavere BNP-anslag enn ventet for både USA, Storbritannia og Tyskland. Dette er i og for seg dårlig nytt, men lavere vekst letter litt på maset om rentehevinger, uten at det vil prege rentedebatten. Uansett må nye data, og justeringer av anslagene i kjøvannet av disse, sees på som ’’the known unknowns’’ eller ’’de sikre ukjente’’.

Verre er det med å spå om araberverden. Det sier noe om usikkerhet når vi så sent som i midten av januar ikke så noen risiko for omveltninger i araberlandene. Nå, knappe to måneder inn i det nye år ser vi i denne regionen, som den vestlige verden er så oljeavhengig av, fare for vedvarende opprør og ustabilitet i flere år fremover.

Det er vanskelig å si noe sikkert om hva slags styresett som vil vinne frem. Trolig blir det litt forskjellig fra land til land, avhengig av dets historiske tradisjoner. Det som er verdt å merke seg er at de færreste araberland har demokratiske tradisjoner hvor både flertallets vilje og respekt for mindretallets rettigheter har fått råde. Dessverre går vi trolig i retning av nye diktaturer som avløser de eksisterende, etter en periode med vold og stridigheter.

Kanskje det viktigste momentet er tiden. Uroen vil vare i flere år.

Gitt at oljeforsyningene vil forbli sårbare for uro i flere år fremover ser vi trolig en betydelig høyere oljepris enn underliggende markedsforhold tilsier – lenge. Det er lett å tenke seg at en normal oljepris fremover vil være i overkant av 100 USD per fat og kanskje opp mot 110-120 USD per fat så lenge en produsent som Libya er ute av markedet. Enda høyere priser kan bli normen om så også Saudi Arabia rammes av splid og opptøyer.   

Dette vil koste forbrukersamfunnene dyrt. Men for Norge er det tross alt bedre med en høy enn med en lav pris på vår viktigste eksportvare. For næringer som ikke driver med olje er det imidlertid fare for at de nye energikostnadene som hoppet i oljeprisene gir, ikke lar seg dekke inn ved å øke utsalgsprisene.

Kategorier

Siste innlegg