Løgn, forbannet løgn og statistikk

by | 04. February 2011 | Internasjonal økonomi, Ukategorisert

Den første fredagen i måneden får vi tall for siste måneds sysselsetting i USA. Dette er nyheter som har en umiddelbar effekt på verdens børser.
 
Denne gang var de skuffende svake og aksjemarkedene i mange land falt umiddelbart tilbake. Verdier for noen milliarder dollar, Euro og kroner ble borte. Er dette klokt?
 
Samlet sett er sysselsetting stort sett uendret på drøye 130 millioner arbeidere i USA, med en vekst på omlag 100 000 mennesker – mindre enn en promille – som trend. Gir virkelig avvik på denne ventede promillen investorene grunn til å endre sitt syn på verden? Det er jo litt underlig da tallene i etterkant revideres sterkt. Revisjoner som sjeldent får noe særlig oppmerksomhet. Sannheten er vel at tallene først og fremst er viktige for de tusener av aktive meglere og investorer som sitter spent hver fredag og venter på tallene. Også undertegnede får et kick av tallene.
 
For hva det er verdt viser de foreløpige tallene at den amerikanske sysselsettingen økte med 36 000 personer i januar i år. Disse tallene er trolig sterkt påvirket av den harde vinter. Et nytt byks kommer derfor med all sannsynlighet i februar.
 
Selv om de enkelte månedstallene ikke sier så mye om USAs arbeidsmarked, kan en lese noen interessante trender av tallene.  I USA er det nå omlag 310 millioner mennesker, hvorav altså bare 43% er i arbeid. Til sammenligning er drøye halvparten av Norges befolkning i arbeid.
 
Det betyr at den amerikanske middelklassen trolig er tilsvarende mindre. Det sier også en god del om hvor langt unna USA er noe som ligner på full sysselsetting.

Kategorier

Siste innlegg