Økonomisk Utsyn med nasjonalromantiske trekk

by | 17. February 2011 | Norsk økonomi

Statistisk Sentralbyrå presenterte sitt Økonomiske Utsyn i dag. Her fikk vi nye nasjonalregnskapstall som var uventede svake mot slutten av 2010, prognoser for inneværende år som var ganske like mine egne, og en solid dose fremtidsoptimisme fra og med neste år. Det er så vakkert at en kan nesten bli rørt til tårer av å lese beretningen.

Først litt om det som er minst viktig: Nasjonalregnskapstallene for i fjor.  Mot slutten av året falt BNP-veksten markert tilbake, noe som var ganske uventet – også for meg.  Samlet produksjonen i Norge når vi ser bort i fra olje, offshore og utenriks sjøfart ( ;Fastlands-Norges BNP) steg i fjor med middelmådige 2,2% – til tross for sterk vekst i lageroppbygging.

Så til prognosen for i år. Her venter byråets forskere noe sterkere BNP-vekst enn Terra gjør, til tross for at SSB legger inn 3 små rentehevinger i løpet av året. Jeg er litt usikker på om dette har så mye for seg, men her er det jeg som er avvikende fra konsensus. Rentene kommer neppe så mye opp i et Europa med en aldrende befolkning og skyhøy arbeidsledighet som det SSB tror. Lave renter ute legger også bånd på vår egen Norges Bank.

I årene fremover er det blå, blå himmel og en kvarting i økende renter per kvartal, skal en tro SSB. Forskerne tror at vi nå står på spranget til en solid oppgangsperiode.  Trolig undervurderer forskerne betydningen av de strukturelle problemer som vårt høye kostnadsnivå og vår manglende innovasjon skaper. Vår kostnadsmessige konkurranseevne er forverret med 20% siden oppstart av forrige oppgangsperiode i 2003. Det er også et lite påaktet poeng at vi allerede er kommet et stykke ut i en oppgangsperiode. Den forrige konjunkturoppgangen varte i 4-5 år. Vi er nå inne i det andre året av den nåværende konjunkturoppgangen. Trolig faller veksten klart ned igjen om et par år. Denne oppgangen vil neppe bli like langvarig som den forrige som jo var drevet av verdenshistoriens største kredittboble.   

Det som er mest interresant med SSB-prognosene er at byåret fortsatt sverger til troen på Norges evne til å skape sin egen konjunktursykel – med et annerledes rentenivå enn våre naboland har. Heia Norge! Selv tviler jeg på om vi kan ha så veldig forskjellig inflasjon, rente og økonomisk vekst enn våre naboland har. Vi er nok en mer moden økonomi enn forskerne legger til grunn; mere likt Sveits enn Kina.

Kategorier

Siste innlegg