Nye ideér om fastrentelån

by | 04. January 2011 | Kreditter

Vi ønsker oss alle litt stabilitet i hverdagen – spesielt når det gjelder våre finanser. Og det vil bankene så gjerne hjelpe oss med.

Et av bankenes yndlingsprodukter er fastrentelån. Bankene låner jo gjerne ut penger med lang bindingstid bare de får tilstrekkelig god margin. Fastrentelån er et enkelt produkt som gir bankene litt forutsigbarhet i låneporteføljene. Et produkt med en sikker fortjenestemargin.

Norske myndigheter og sentralbanksjefer har også latt seg begeistre. Faste renteutgifter for låntakere gjør det enklere å forutsi utviklingen i det private forbruk, som tross alt er den suverent største etterspørselskomponenten med en verdi motsvarende mer enn halvparten av den samlede verdiskaping i Fastlands-Norge. Hvis alle hadde boliglån med rentebinding, ville privat konsum og dermed norsk økonomi svinge mindre ved normale konjunkturendringer. Likevel kan det å binde seg til masten på denne måten, gi problemer for den enkelte låntager. 

En av mine tidligere hovedinnvendinger mot fastrentelån har vært at det kan være vanskelig å komme seg ut av avtalene uten tap. Det er ikke bare renterisiko du tar, men hva gjør du ved skilsmisse eller etter at du har fått et fristende tilbud om å flytte utenlands? Nettopp fordi livet er usikkert har man i andre land muligheter til å hoppe ut av fastrentelån etter behov for en billig penge. Slike muligheter er det færre av i Norge.

Den store finanskrisen for et par år tilbake har også lært oss at det også i makro kan være greit med flytende renter. En alvorlig hake med fastrentelån er at de er farlige i en deflatorisk verden. I USA ser vi at boligeiere med rett til å gå fra fast til flytende rente blir nektet konvertering fordi panteobjektet deres, boligen, har falt i verdi. Skal de flytte lånet, må de både ta tap på boligen og betale overkurs for å innfri boliglånet. Derfor er mange amerikanere låst i låneavtaler hvor de betaler skyhøye renter selv etter at sentralbanken har kuttet signalrentene. Sentralbanksjefene våre bør merke seg at sytemet med fastrentelån i USA  har gått utover konsumet og bidratt til å destabilisere økonomien.

Imidlertid har finanskrisen også lært oss noe nytt som trekker i favør av fastrentelån. Hva gjør du hvis banken din får problemer? Har du et fastrentelån er du immun mot at banken havner i et uføre, mens du kan få kan få økte renter hvis banken din skulle slite  – når du har flytende rente. Dette er et moment jeg tidligere aldri vurderte – før Lehman Brothers gikk overende.

I sum har fastrentelån sine fordeler i forutsigbarhet og i immunitet mot bankproblemer, men ulemper ved faren for deflasjon og fallende boligpriser, samt at du generelt er mer bundet ved fast enn ved flytende rente.  Hva skal du velge? Heldigvis er ikke forskjellen så stor i dag, med en flytende rente på omlag 3,5% og en fastrente på 4,25% for de beste boliglånskunder i Norge.

Kategorier

Siste innlegg