Konkurransen med offentlig sektor

by | 25. January 2011 | Norsk økonomi, Renter og valuta

I morgen er det rentemøte i Norges Bank hvor vår nye sentralbanksjef Øystein Olsen gjør sin debut. Ganske sikkert så blir det en uendret rente, men mye avistrykk brukes på å gjette på hva han har å si.

Selv tror jeg han vil ordlegge seg forsiktig gitt at det ikke er grunn til å bruke store ord eller vifte med armene. Likevel håper jeg sentralbanksjefen bruker litt tid på å utbrodere det grunnleggende problem som norsk næringsliv står overfor, musklene til offentlig sektor.

I makro blir 2011 et godt år for vårt konkurranseutsatte næringsliv. Oljeindustrien holder koken og verdensøkonomien ser ut til å få et godt år. Dette hjelper både våre eksportnæringer samtidig som det skaper grunnlag for optimisme i husholdningene. Nu går det så meget bedre.

Over tid er det imidlertid grunn til å være bekymret for utviklingen i norsk næringsliv.

I dag er det like mange sysselsatte i Norge som det var før finanskrisen. Næringsmessig har det imidlertid skjedd store endringer. Privat sektor har mistet om lag 35 000 ansatte, mens den offentlige sektor har økt like mye. Den næringa som viser sterkest vekst i Norge: Kommunene.

Alle vi som er tunge brukere av kommunale tjenester gleder oss over at det nå er langt flere ansatte som kan hjelpe oss med smått og stort.

Over tid må imidlertid veksten balanseres. Den nye sentralbanksjefen kan gjerne gjenta sin forgjengers bekymring. Gjedrem sa omtrent som følger: Den største langsiktige trussel mot industrien er en for ekspansiv offentlig sektor som driver både renter og kronekurs opp, til skade for vårt konkurranseutsatte næringsliv.

Det kan ikke gjentas for ofte.

Kategorier

Siste innlegg