Et kunstig godt år?

by | 30. December 2010 | Internasjonal økonomi

Året som snart er omme har vært preget av mange opp- og nedturer.

I årets første måneder fikk vi den greske krisen, hvor det kom fram at grekerne hadde jukset med regnskapene og underrapportert sine budsjettunderskudd. Krisen  spredte seg da det viste seg at også Irland og Portugal hadde problemer med å nå budsjettmålene sine. All tre landene ser nå ut til å få en slags løsning med økte innstramninger og gradvis redusert levestandard de nærmeste år. De hjelpes av garantier fra andre Euro-land og takket være billige kreditter i store mengder fra den europeiske sentralbanken. Kunstige, men effektfulle virkemidler.

I USA sviktet konjunkturene på ettersommeren. Den amerikanske sentralbanken grep da resolutt inn og tilførte nye mengder likviditet under et program som omtales som QE2 (quantitive easing eller kvantitative tiltak). Dette ble forsøkt for første gang i fjor med gode resulater, og også i høst ga den nye dosen med billige penger en sterk ny kursoppgang på amerikanske børser. Mot slutten av året ble det også vedtatt å gi skatteletter som monner for 2011. Budsjettunderskuddene får bare bli så store som fy. Med andre ord har vi også i USA nå en periode med midlertidige stimuli. Før eller siden må skattene her økes og utgiftene kuttes.

Utviklingen i de fremvoksende økonomier, de vi tidligere omtalte som u-land, gir oss imidlertid mere varig glede. I disse landene, hvor det meste av menneskeheten bor, er det sterk og bærekraftig vekst. Dette har Norge stor nytte av fordi de fremvoksende økonomier er storforbrukere av norske råvarer og halvfabrikata. Vi tjener gode penger på velferdsløftet i Afrika, Asia og Latin Amerika.

Derfor kan en si at det på mange måter var et kunstig godt år, for våre gamle venner, hvor vi også i 2011 år blir avhengige av stimuliene som tilføres disse tradisjonelle handelspartnere. Etterspørselen etter mange norske varer ser imidlertid også ut til å være bærekraftig og sunn takket være den gledelige veksten i klodens mest folkerike områder. Deres sunne og gode vekst ser bare ut til å fortsette i de nærmeste år.

Kategorier

Siste innlegg