Den kalde vinter og det hete energimarked

by | 23. December 2010 | Norsk økonomi

Nå som kulda holder det meste av Norge i et fast grep er det ikke rart at avisene flommer over av reportasjer om strømmangel, mens kronikkene om global oppvarming glimrer med sitt fravær. Det vi står overfor er en situasjon med typiske tilbuds- og etterspørselsutfordringer for energinæringene våre.

Det umiddelbare problemet er at etterspørselen etter energi til fyring er høy samtidig som vannstanden i norske vannkraftmagasiner er nær rekordlavt. Norske husholdninger har såpass god råd at de trosser dagens høye strømpriser og fyrer for fullt, hvilket bare gir enda høyere priser som resultat. Hadde det ikke vært for kjernekraftanleggene i våre naboland ville vi hatt skyhøye strømpriser i førjulsstria.

Selv om etterspørselen etter strøm naturlig nok kommer til å falle tilbake etterhvert som vi får varmere vær, må en spørre seg om ikke vi kan være bedre forberedt på fremtidige kuldeperioder enn vi var i høst.  Alle hus bør ha mulighet for alternativ fyring enn strøm, varmepumper bør installeres og  alternative energikilder må bygges ut.

Mye gjøres allerede og i 2011 kan investeringene i norsk kraftforsyning nå hele 20 mrd kroner, en klar oppgang fra årets allerede høye tall. Selv dette blekner imidlertid mot de ventede 150 mrd kroner som investeres i oljenæringene neste år. Spørsmålet er om det monner nok til å få ned energiprisene over tid.

Selv tviler jeg på det. Den norske befolkningen vokser raskt og vår industri merker nå bedre konjunkturer. Det er bare to av flere faktorer som vil øke etterspørselen etter strøm. Til neste år ventes verdens etterspørsel etter olje å øke med omlag 1,25 millioner fat olje per dag, mens det beste Norge og andre modne oljeland kan håpe på er å stabilisere vår egen produksjon.  OPEC-landene og spesielt Saudia Arabia må trå til med mer produksjon hvis vi skal unngå nye prishopp på olje.

Derfor ser det unektelig ut som om vi får høye energipriser også neste år. Dette til tross for våre iherdige forsøk på å spare energi og våre tunge investeringer i ulike energinæringer.

Kategorier

Siste innlegg