De gode og de dårlige bankene

by | 21. December 2010 | Internasjonal økonomi, Kreditter, Norsk økonomi

I sin urform er banker bedrifter som tar i mot kortsiktige og sikre innskudd som omdannes til illikvide og risikofylte utlån, med en viss fortjeneste til de som skjøt inn egenkapitalen til bankene.  Over tid har bankene videreutviklet seg til å bli meglere, forvaltere og rene risikotagere i verdipapirmarkeder som er åpne for alle. Det som tidligere var en tilnærmet skjermet næring har også blitt en globalisert bransje.  Gitt alle mulighetene til nysatsinger, har variasjonene bankene i mellom blitt store.

Markedene forteller oss i dag ganske mye om hvor forskjellige bankene har blitt. Mens alle banker merket at innlån ble dyrere i kjølvannet av den store finanskrisen for et par år tilbake, er det nå økende sprik bankene imellom.

I hovedsak rammes banker med stor eksponering mot de såkalte PIGS-landene (Portugal, Irland, Hellas og Spania) av økte finansieringskostnader fordi det fortsatt er svært så usikkert hvor store tap som bankene må bokføre i de utsatte land.

Et godt eksempel på dette er den britiske banken Loyds TSB som lå an til å tape 30 mrd kroner i Irland i år. Eller det var det britene trodde  – i november. Nå har de kommet til at tapene blir drøye 40 mrd kroner, noe som er godt over 10% av bankens samlede utlån i landet. Dette er tap bare i år. Også andre banker må nok oppjustere sine tapsanslag, om enn ikke like mye.

Derfor er det ikke uten grunn at investorer tar på sør-europeiske, britiske og irske bankkreditter med ildtang. Heldigvis for oss i Norge så klarer investorer å se forskjell på de som har store utfordringer sør i Europa og oss i nord som lever på livets grønne gren. Etter meget sterke resultater for året som snart er forbi, er det god grunn til å regne med at våre innlånskostnader vil falle ut på nyåret. Det blir nok et sterkt første kvartal for norske banker, mens veien videre avhenger av at vi fortjener en spesialbehandling når vi skal låne penger i markedene. Med dyktighet og hell ligger vi an til brukbart 2011, selv om tapene skulle velte både en og to utsatte banker i problemfylte EU-land.

Kategorier

Siste innlegg