Bend it like Beckham

Det var noe ganske så spektakulært å se David Beckham i sin glanstid. Ved hans frispark stilte motstanderne seg opp i en mur foran mål. Keeperen visste også at ballen ville komme mot et av de to kryssene i målet. Likevel skrudde han ballen rundt muren og klistret...

Texas Hold ‘em for Holden-utvalget

Du veit hvordan det er ut i en lang pokernatt. Etter å ha spilt 7-8 timer har din siste gjenværende motspiller gått ‘All In’, etter at det siste kortet, det såkalte ‘River’-kortet har blitt lagt ut på bordet. Du sitter med relativt gode kort – intet mindre enn tre ess...

Den manglende boligpolitikken

-Hvis du ikke sitter ved forhandlingsbordet, så står du på menyen, er et velkjent munnhell fra forhandlinger om statsbudsjettet i den amerikanske kongressen. Og i Norge er det nå én sektor som ikke har noen stemme i dagens økonomiske politikk, og dermed må lide:...

Vi er på vei mot en ny forbruksfest

Den offisielle åpningen av Follobanen gir alle jernbaneinteresserte – meg selv inkludert – en god grunn til å feire. Jernbaneløsninger peker seg ut som en viktig bestanddel av det grønne skiftet. For Folloregionen vil det også gi langsiktige vekstimpulser da byer og...

Boligmarkedenes svinaktige utvikling

Boligmarkedene har i år slått om fra å være preget av stigende priser og høy igangsetting til betydelige prisfall, som i sin tur gir massive kutt i produksjonen av nye boliger. Dette mye takket være Norges Banks dramatiske rentehopp. Norges Bank har i år påført oss en...