Det våres for norsk økonomi

by | 14. May 2024 | Uncategorized

En Snabbanalys:

Forslaget til Revidert nasjonalbudsjett gir en solid styrking av offentlige budsjetter. Vinnerne er sykehusene og kommuner. Særlig når en tenker på signalene som gis for ytterligere styrking neste år. Begge delene kan trenges. Ventelistene for behandling på sykehusene er lange og økende, mens nær halvparten av landets kommuner kjører med underskudd.

Den største utgiftsøkningen kommer imidlertid på forsvar og sikkerhet. Både til å ruste opp her hjemme og tre støttende til i Ukraina.

Det makroøkonomiske bildet ser lysere ut, enn det gjorde i fjor høst. BNP-veksten for Fastlands-Norge ser ut til å øke med 0,9 prosent, mens prisveksten er litt lavere enn ventet – 3,9 prosent.

Oljepengebruken er om lag som før, men dette budsjettet bidrar til å stimulere norsk økonomi med solide 0,7 prosent. Budsjettet kan sies å være ganske så ekspansivt.

For rentemarkedene vil mye avhenge av kronens vandringer. Selv har jeg lagt til grunn om lag ett prosent poeng i rentekutt det neste året under forutsetning av at krona styrker seg med 10-15 prosent.

Markedsrentene stiger litt på morgenen, men vi kan komme i den situasjonen at jo mer oljepenger som brukes desto sterkere effekt har det på kronekursen enn på innenlandsk inflasjon. Da kan faktisk være at mer ekspansiv finanspolitikk faller sammen i tid med lavere renter.

Noe som i sin tur kan lokke politikerne til å gi enda mer gass i valgåret 2025.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i Revidert nasjonalbudsjett 20241

 20232024
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge (volum)0,70,9 
Sysselsetting, personer1,30,5
Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)1,82,0
KPI5,53,9
KPI-JAE6,24,3
Uttak fra SPU, prosent23,02,7
Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. 2024-kroner384,9418,7
Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd, andel av BNP for Fastlands-Norge (målt ved underliggende trend)9,710,4
Endring i strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd som andel av BNP for Fastlands-Norge (målt ved underliggende trend)30,50,7

Kategorier

Siste innlegg