Hvordan havnet vi her?

by | 22. May 2023 | Uncategorized

Hva ønsker du å lese om først, De gode eller de dårlige bolignyhetene?

De gode nyhetene er at bruktboligprisene kommer til å stige. De dårlige er at dette skyldes en grusing av boligbyggingen i Norge. En helt unødvendig smadring av en næring som produserer varer som dekker norske borgeres basale behov.

Årsaken til denne elendighet for boligbyggerne ligger utelukkende i myndighetenes hender. Det går ikke an å snakke seg vekk fra det.

Ikke fordi myndighetene er ignorante, eller dårlige utdannet. Ikke fordi at boligprodusentene har unnlat å skrike om krisetilstander. Nei, det er rett og slett manglende fokus. Norge har ingen boligpolitikk, ingen nasjonal plan for bo- og regionspolitikk.

Når det gjelder etterspørselen etter boliger har vi heller ingen plan for å hvor mange mennesker vi blir i Norge, ei heller for hvor, og hvordan de skal bo. Ingen befolkning eller familiepolitikk basert på økonomiske kriterier. Der vi i innvandringspolitikken ville hatt god bruk for iskalde økonomisk analyser over hvor mange innvandrere vi trenger, er denne arena åstedet for hjerte-smerte diskusjoner.

Det du ikke har fokus på har en tendens til å lide.

Jeg kan ikke huske sist jeg så Finanstilsynet, Finansdepartementet, Norges Bank eller Statsministerens Kontor skrive noe vettugt om boligbyggernes skjebne. Men kanskje er det noe som har gått meg hus forbi? (Ok, den var bløt).

Dette til tross for at boligbyggingen (ikke prisene) var første kapitel i Nasjonalbudsjettet da jeg vokste opp i Groruddalen på 1970-tallet.

Dette til tross for at boligbyggingen på lang sikt er helt avgjørende for hvilken livskvalitet våre familier har.

Dette til tross at boligbyggingen er vår mest rentefølsomme næring.

Dette til tross for at boligbyggerne er den sektoren som kommer til gi bankene størst tap i tiden fremover.

Jeg hørte på et seminar ved Polyteknisk Forening forleden om perspektiver på finanspolitikken. Den dyktige og alltids hardt arbeidende statssekretær i Finansdepartementet, Erlend Grimstad, og den briljante forsker Thomas von Brasch i SSB holdt briljante innlegg, og spirituelle samtaler om norsk økonomi.

Alt er såre vel, hvis jeg forsto dem rett. Ingen av dem nevnte hvordan boligbyggerne har det nå om dagen.

Her er hva som kommer til å skje.

Det kommer til å bli verre.

Boligbyggerne er nå som næring inne i en meget ond sirkel. Manglende salg gjør at folk flest ikke tør å kjøpe nytt all den tid konkursfaren hos utbyggerne øker raskt. Bankene holder seg unna av samme grunn. Når boligsalget faller 10-20 prosent tar gjerne entrepenørene sjansen på å bygge ut, all den tid det stort sett går greit med å kvitte seg de resterende boligene etter hvert som de blir ferdigstilt. Men denne risiko kan de ikke ta på seg når boligsalget halveres.

I dag satte vi en ny bunnrekord for igangsettingen av boliger i Norge i dette årtusen (1128 enheter for april, sesongjustert), en nedgang på 46 prosent fra måneden før. Holder tallene seg på dette nivå, ligger boliginvesteringene i Norge an til å falle med 15-20 prosent i år.

Da skal vi prise oss lykkelige hvis BNP for Fastlands Norge blir viser positive tal for året som helhet.     

Kategorier

Siste innlegg