Spillet om Russland

by | 25. February 2022 | Internasjonal økonomi


Ved avslutningen av første verdenskrig samlet den frie verdens ledere seg i Versailles for å diktere sine nådeløse fredsbetingelser for det det slagne tyske imperiet. John Maynard Keynes som deltok på britisk side, skrev i ‘The economic consequences of the peace’ en briljant økonomisk analyse av dårskapen i det å straffe tyskerne så hardt, med en rekke ubarmhjertige personangrep på vestlige ledere som forhandlet frem de hevngjerrige sanksjonene mot det tyske folk.

Russlands invasjon av Ukraina kommer trolig til å forandre Europa for alltid, ikke minst fordi det er første gang i moderne tid at Russland helt uprovosert angriper et annet land. Trolig har dette vel så mye å gjøre med Putins frykt for at Ukraina kunne utvikle seg til å bli et suksessrikt vestlig demokrati, som frykten for ukrainsk NATO-medlemskap.

Putin har i senere år valgt å bli en stadig mer isolert og mer totalitær leder, som hindrer en ettervekst av bærekraftige samfunnsinstitusjoner som kan føre det russiske samfunn videre etter at hans tid er over. I en alder av snart 70 år har han ingen etterfølgere, ingen bærekraftig ideologi eller uforløste prosjekter. Meg bekjent har han heller ingen ambisjoner om at hans barn skal overta etter hans avgang.

Keynes fokuserte på Tysklands langsiktige skjebne og spådde helt korrekt at det å holde Tyskland nede ville være nytteløst. De ondskapsfulle sanksjonene som tyskerne ble påført ville bare gjøre en ny storkrig mer sannsynlig.

Også vi i dag må ha fokus på Russlands langsiktige skjebne. Her er mine spådommer:

1) Før eller siden må Putin innføre streng utreisekontroll

Så lenge Putin styrer kommer Russland til å være et autoritært diktatur som aldri kan tillate noen nevneverdig opposisjon, eller utvikling av uavhengige maktsentre. I motsetning til Tysklands unge befolkning som med rette følte en viss revansjelyst etter første verdenskrig, er den russiske befolkningen aldrende, og i sterk tilbakegang. Massiv undertrykking av annerledestenkende vil få folk til å gi opp, og tappe Russland for alle de fagfolk, vitenskapsmenn og kunstnere som naturlig nok vil ønske å flykte vestover. ‘The brain drain’ vil ganske sikkert bli så sterk at utreisebegrensninger for russere innføres.


2) Olje- og gassprisene kommer til å falle kraftig i tiden fremover

I mangel av andre eksportvarer, og med stadig større forsørgelsesbyrder for staten, kommer Russland til å selge så mye råvarer som de bare kan for å brødfø sin egen befolkning, og for å sikre tilstrekkelig levekår for folk flest i Hviterussland og Ukraina slik at Putins fremtidige quislinger i Kiyv kan fortsette ved makten.

3) Vi vil en vakker dag se et fritt og demokratisk Russland (og Ukraina og Hviterussland)

Det tok mindre enn 20 år fra avslutningen av den første verdenskrig til begynnelsen av den andre. Mitt stalltips er at det vil ta mindre enn 20 år fra Putins militære seier i Ukraina til Putins fall og død. Vi kan allerede nå begynne planleggingen av hvordan vi skal håndtere integreringen av de nær 200 millioner mennesker i disse tre europeiske stater (Russland, Ukraina og Hviterussland) i et moderne Europa.

Mye trykksverte og pixel brukes i dag på å forklare hva vesten gjorde galt etter murens fall i 1989. Nok om det. I den grad vesten gjorde store feil, skal de være unnskyldt av at vi den gang var langt fattigere enn vi er i dag. Murens fall kom brått på den gang. Nå har vi god tid til å planlegge hvordan vi skal håndtere Putins fall. Det er kanskje for tidlig å gå i detalj og allerede i dag plukke ut salmer til hans begravelse, men noen generelle planer hvor både de økonomiske pakker (det må bli av hundrevis av milliarder av kroner), og bred involvering fra mange samfunnslag, må diskuteres.

Jeg leser mange analyser av situasjonen i øst med fokus på Kyiv, men krigen i Ukraina dreier seg egentlig om Russlands fremtid. Det er meget klokt nå å innføre harde sanksjoner og unngå unødige blodsutgytelser. Jo flere som dør i dag, desto vanskeligere blir det å skape fred og forsoning etter at Putin en gang er borte.

Jeg er optimist med tanke på Russlands langsiktige fremtid. Nettopp det at Putin bryter russiske tradisjoner om å leve i fred med sine naboer så langt det lar seg gjøre, forteller oss at Putin er et avvik fra, og ikke en videreføring av, russiske tradisjoner.

Inntil Putins fall må vi alle bare hjelpe våre medmennesker i øst med så mye raushet vi ser oss i stand til å gi. Og vi må ha riktig fokus i våre analyser: Krigen er i Ukraina, men spillet er om Russlands fremtid!

Kategorier

Siste innlegg