Hva bringer Tigerens år for norske drager?

by | 03. February 2022 | Internasjonal økonomi, Norsk økonomi

Ved inngangen til februar gikk vi inn i Tigerens år, skal en følge det kinesiske horoskop.

Et stjernetegn som generelt har mye positivt i seg, med det råd for oss drager (jeg er født i dragens år 1964) om å holde oss i ro og kun ta forsiktige skritt fremover. Kun da blir jeg rik. Med andre ord:  Holder jeg meg passiv og rolig fra februar i år til januar neste år går det bra med meg. Det står skrevet på stjernehimmelen! Og da jeg er litt tung i sessen, og ganske så flink til å skynde meg meeeget sakte, tror jeg 2022 blir et godt år for Andreassen-familien.

Men spådommene for Tigerens år er heller ingen dårlig liknelse for hva som venter norsk økonomi. Norge kommer til å bli rikt i år på grunn av en raptus i energiprisene, og ikke via store volumøkninger i produksjonen av varer og tjenester, fremskaffet av vår egen svette, slit og tenners gnissel.

Energiprisene har gjort et byks det siste halvår, men også metallprisene og prisene på andre eksportvarer (deriblant laks) er hyggelig lesning nå for tida. Nok en gang viser norsk økonomi seg å ha mange fellestrekk med de klassiske råvareøkonomiene vi lærte å kjenne i historiebøkene. En oljepris på nær 800 kroner per fat, som vi har i disse dager, hører sjeldenhetene til.

Produksjonsveksten kan vanskelig bli annet enn marginal i år og neste år all den tid vi allerede er nær full sysselsetting, uten at den naturlige tilveksten i arbeidsstyrken har håp om å bli noe særlig mer enn en halv prosent per år. BNP- veksten blir derfor om lag 2 prosent i år (og neste år). Investeringer og offentlig konsum vil vise noe nær nullvekst skal en tro Finansdepartementet. Da blir det konsumentene som må dra lasset i år. Men en markert nedgang i bilsalget i januar i år tilsier at heller ikke konsumet vil ta av med det første.

Norges Bank har valgt å føre en politikk som skal føre renten opp selv om inflasjonen her hjemme er relativ lav. Dette fordi de forventer at inflasjonen vil ta seg opp. Et selvoppfyllende profeti. Ved å føre renta opp øker de kostnadene for et næringsliv som allerede sliter med dyre strømregninger. Alle typer lager og leasingavtaler blir dyrere enn før. På den annen side er det godt mulig at krona vår skyter fart, noe som vil trekke importprisene og dermed inflasjonen ned. Også sentralbanken gjør klokt i å skynde seg meeget sakte i Tigerens år.

Aktiviteten i kreditt- og boligmarkedene tilsier også at den økonomiske veksten i år blir svak. Statsbudsjettet strammes inn, og investeringer i vindmøller, både til havs og til lands, strupes.   

Men folk blir ikke fattige av den grunn. Boligprisveksten ser ut til å bli vesentlig høyere enn ventet i år. Med en prisoppgang på 4,8 prosent i januar alene. Mange hundre tusen nordmenn kommer i år til å tjene mer på å bo enn på å jobbe. I Tigerens år tjener du godt på å ta det med ro.

Et forbehold må tas om prisene gitt at omsetningen for boliger er usedvanlig lavt selv for januar å være. Her ute hvor jeg bor (på Snarøya i Bærum) er det på Finn.no lagt ut én bolig så langt i år. Den er ikke omsatt. Også boligmeglerne har rolige dager.

Mye er uvisst når det gjelder de norske konjunkturene. I mine makroanalyser prøver jeg å stresse at vi nå bare er inne det tredje året med korona. Det er ikke godt å vite hva en normal fremtid blir. Enn så lenge later det som om vi er kommet tilbake til full sysselsetting, med vesentlig bedre eksportpriser i vente for hele 2020-tallet enn vi kunne ha håpet på før vi ble rammet av korona.

Dragens år, 2022, er altså et år hvor folk bør ta det med ro, men heller ikke la seg vippe av pinnen hvis en skulle støte på motgang. Det tredje koronaåret fortjener kanskje også et slikt bekymret stjernetegn – Tigeren! Selv anbefaler jeg folk å leve som før, uten å selge ut aksjer, eiendom eller være for bekymret for hva regjeringen kommer til å finne på. Med sin svake velgeroppslutning kan da heller ikke regjeringen gjøre noe annet enn å leve som en drage i Tigerens år. Ingen grunn til å stresse, men heller i et og alt skynde seg meeeget langsomt!

Da går det nok bra med Støre-regjeringen også.

Kategorier

Siste innlegg