Råd fra ørelappstolen

by | 05. October 2021 | Norsk økonomi

Å følge med på regjeringsforhandlingene blir som det salige Winston Churchill beskrev som å følge med på russisk politikk: å se på to hunder slåss under et gulvteppe!

Jeg har med andre ord ingen innsikt i det som foregår, noe som gjør det mye lettere å komme med ramsalte råd til de ærede ledere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Gratulerer! Dere vant valget selv om dere begge gjorde det svakere enn dere håpet på. Dette er bra! Dere har alle langt mindre å tape på å opptre fornuftig enn dere ville ha hatt om dere var større, men med en mer ustabil velgermasse. Dere blir neppe desimert hvis dere opptrer ansvarlig, dere er jo allerede nær grunnfjellet. Og med mye sunn fornuft vil dere nok komme gjennom de første fire åra, med vekslende støtte fra ulike partier på Stortinget.

Så til saken. Vår herre hadde ti-bud. Jeg klarer meg ikke med mindre enn 13, så oppblåst har jeg blitt på mine gamle dager.  Uff a meg! 

  1. Senk alle avkastningskrav til offentlige investeringer. Voilá(!), langt mer vil lønne seg. Selv med Norges Banks rentebane vil vi fremdeles ha realrenter nær null i overskuelig fremtid. Her det bare å gønne på med investeringer. Selv jobber jeg for å realisere hurtigtog mellom Oslo og Stockholm. En ‘No Brainer’, som vil bidra til redusert CO2 utslipp, og rivende utvikling på Bjørkelangen, til null i kostnad. Et prosjekt som vil betale seg selv over tid.

2. Bygg ut vindkraft overalt i distriktene, men la inntjeningen fra disse bli i bygdene. Det samme med lakseskatter og økte verdier som skapes ved forsert vannkraftutbygging. La pengene forbli i bygder, kommuner, fylker og regioner hvor de hører hjemme..

3. La distriktene selv få hente arbeidskraft /nye innbyggere fra hele verden uten overstyring fra Oslo. Noe som vil glede de flyktningeglade, få distrikter som sliter med avfolking til å blomstre, og selvfølgelig avhjelpe mangelen på arbeidskraft i næringslivet – inklusive landbruket.

4. Ikke fall i jantelovens felle og kjeppjag de rike ut av landet. Alle kan bli rikere i deres regjeringsperiode. Nasjonalinntekten øker med om lag 60 milliarder i året. La folk flest få 59 av dem, mens den siste kan gå til kakseklassen.

5. Ikke øk produksjons- og investeringsstøtten til bøndene, noe som bare leder til overproduksjon. Øk heller ikke matvareprisene. Ønsker dere å gi bøndene en velfortjent velstandsøkning, så gi dem heller bidrag til landskapspleie, som tross alt er noe av det mest verdifulle de produserer for Norges befolkning. Overføringer som resten av befolkningen i Bygde-Norge gjerne også kan få. Start med 10-20 000 kroner i ekstra inntektsfradrag for de som både bor og jobber i distriktene.

6. Ikke reduser konkurransen i markedene, tilgangen på varer og tjenester, eller bruk av private tjenesteytende bedrifter uten god grunn.  Statlig overtagelse av privat virksomhet leder ofte til at inkompetente ledere kommer inn i styre og stell.

7. Hvordan skal staten øke sine inntekter?  Her kan regjeringspartiene lære av Sofie Marhaug i Rødt som foreslo å kjøpe ut de milliardærene som måtte klage på hvor fælt det er å bo i Norge. Man trenger ikke gå så langt, bare kjøpe seg opp slik at man eier litt av all næringsvirksomhet i Norge. Det er jo akkurat det vi driver på med i vårt Oljefond!

8. Bytter du ut 1 000 milliarder kroner i statsobligasjoner i Oljefondet med aksjer øker du forventede inntekter til statskassen med 30 milliarder kroner. Kjøper du opp norske aksjer for det samme beløp (med lån uten nevneverdig rente) får du det samme.

9. Ønsker dere å gjøre noen grep i boligpolitikken bør dere se på der dere selv jobber. Flytt ut av Oslo. Boligdebatten er jo helt koko. Det er rødgrønne politikeres (og deres håndlangere)  desperate behov for å bo på Norges dyreste tomter, og jobbe i de mest terrorutsatte, ineffektive bygg vi har i kongeriket, som driver boligprisene i hovedstaden høyere. Kom dere ut på landet!

10. Ikke kutt i lønningene til ledere i styre og stell i offentlig sektor. Den folkelige støtten til offentlig styring og eierskap avhenger av at butikken styres godt og effektivt. You pay peanuts, you get monkeys. Stortingsrepresentantenes lønn bør dobles hvis de absolutt skal bo på Norges dyreste boligområder. En dobling av lønningene til våre folkevalgte vil også kunne bidra til redusert småsnusk med regninger, skatter og leiligheter, samt pensjonerte politikeres behov for prostitusjon for fremmede styresmakter.

11. CO2-utfordringene i verden skyldes at verdenssamfunnet aldri ble enige om den opplagte løsningen: En global CO2 avgift. Våre tiltak, som skal rette opp denne markedssvikt, blir uansett små, men må være rettferdig fordelt.  Ikke mas for mye på bønders dieselbruk, uten å ta tak i elitenes desperate behov for å fly interkontinentalt, som en del av klimaregnskapet.

12. Husk Jan Bøhlers ord: Bekjemp gjengkriminaliteten. Det er forferdelige historier å få fra våre mest sårbare boligområder som aldri kommer til overflaten. Men skjebnene og deres historier er der – i den norske virkelighet. Og det er bare staten som kan hamle opp med gjengene.

13. Tenk på fremtidige generasjoner i narkotikapolitikken. Det er lite håp for hverken barna eller barnebarna til de tunge narkomane. Og selve produksjonen av narkotikaen som kommer til Mor Norge bidrar ofte til å korrumpere og over tid ødelegge opphavslandet. Kampen mot narkotika er en kamp for en bedre hverdag for de svakeste av oss, både i Norge og i fremvoksende økonomier. En kamp alle må føre uansett om man ønsker å avkriminalisere rusbruk eller ei.

Men nå som jeg er ferdig med mine utbrudd, får jeg vel bare legge en kubbe til på peisbålet, fylle på rødvinsglasset og fortsette med å stirre på gulvteppet som bølger frem og tilbake. Lykke til med bikkjeslagsmålet!

Kategorier

Siste innlegg