Det nye Kina-virus

by | 22. September 2021 | Eiendom, Internasjonal økonomi

I all ståheien rundt konkursfaren for det kinesiske konglomoratet Evergrande, mister man lett syne av de makroøkonomiske følger av det spill som nå foregår. Et spill ikke helt ulikt korona-pandemien og myndighetenes kamp mot denne. Et virus som i siste instans muterte til å bli noe langt mer alvorlig enn det vi startet med i Wuhan høsten 2019.

Evergrandes skjebne er blitt flittig belyst. Som for de første koronasyke er det også her interessant å vite om de økonomiske problemene er dødelige eller ei, fordi det forteller en god del om hva andre boligbyggere/ spekulanter har i vente. Lar myndighetene Evergrande gå over ende er de nok også villige til å la andre bedrifter, som har vært for spekulative, møte i skifteretten. Ringvirkningene kan bli store ved selskapets konkurs. Investorer kan bli lamslått hvis så skjer, da ingen vet hvem som er nestemann myndighetene tillater/tvinger til å gå konkurs.

BNP-veksten i Kina vil lide uansett om Evergrande berges eller ei. Boligbyggingen har vært en av de viktigste drivkreftene bak det kinesiske økonomiske eventyr, motsvarende om lag en fjerdedel av landets verdiskaping. En boligbygging som ikke er bærekraftig, gitt at yrkesbefolkningen lenge har vært fallende.

I fjor ga disse overinvesteringene en kjærkommen vekstimpuls til en økonomi hardt rammet av mange nedstengninger. Men siden i vår, etter at økonomien ellers kom til hektene igjen, har Beijing jobbet med å redusere boligspekulasjon og dempe boligprisveksten. En innstramning som ser ut til å virke. I august var boligprisveksten i Kinas største byer minimale 0,2 prosent fra måneden før.

Makroeffekten av denne nødvendige hestekuren er selvfølgelig lavere økonomisk vekst, med en kombo av lavere boligbygging og økt finansiell sparing i husholdningene som resultat. Økte sparemidler som tyter ut av landet og tilføres de globale børser. Dermed blir en av de viktigste effektene for verdensøkonomien av denne hestekur for de kinesiske boligmarkedene, at markedsrenter ute kuttes – både fordi globale råvarepriser faller og fordi spareraten i Kina øker.

Inflasjonen vil falle globalt da kinesiske bedrifter må dumpe overskytende produksjon globalt. Prisen på jernmalm er allerede halvert. Inflasjonsspøkelset vil i fremtiden lide samme skjebne som Do-draugen, og Spøkelseskladden – noe bare unge økonomer vil frykte.

Bredere effekter av Evergrande-viruset får vi i de vestlige samfunn hvis stadig nye kinesiske sektorer rammes av beslektede problemer som det Evergrande sliter med i disse dager. Evergrande var neppe alene med sine dristige satsinger.

Koronaviruset muterte, og de problemer Evergrande har hatt med kontantstrømmer, kreativ bokføring og misfornøyde kunder kan en få i ulike varianter mange nye steder. Evergrandes skjebne bør også få folk i vesten til å se nærmere på sine suksesshistorier.

Det kan godt hende vi har en del ‘Mini-Evergrandes’ på de vestlige børsene også. Jeg kan garantere at vi har mange luftslott som ikke tåler tidens tann. Det selv med null i sentralbankrente rundt omkring.

Kanskje det meste skremmende med dette nye (økonomiske) virus fra Kina er nettopp det at hele den gigantiske kinesiske bygningsindustrien står og svaier, selv med minimerte renter overalt.

Går det nå galt i verdensøkonomien har vi ikke noen vaksine i form av rentekutt eller skattelette å tilby. Rentene er jo stort sett minimerte, og statsfinansene skrale, i de fleste land.

Her er det bare om å gjøre å holde seg frisk, ved å ta det med ro og konsolidere finansene. Selv folk i kryptoverdenen har skjønt at verden er langt farligere enn før.  

Forhåpentligvis tar dette nye Kina viruset livet av noen livsløgner blant norske makroøkonomer:

Evergrande-virusets herjinger på verdens børser er bare nok et bevis på at vi lever i en deflatorisk verden, hvor vi har mye mer å frykte fra uventede svikt i etterspørselen etter varer og tjenester, enn av et scenario hvor det koker over i samfunnsøkonomien.  

Trenger du litt tid til å fordøye denne siste kraftsalve, anbefaler jeg en meget god film på NETFLIX, American Factory. En prisbelønnet film som gir seerne innblikk i hverdagen på gølvet i en amerikansk fabrikk.

Traileren får du her.

Kategorier

Siste innlegg