Hva bør Norges Bank gjøre i dag?

by | 18. March 2021 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Norges Banks hovedoppgave denne gangen må kunne betegnes som å drive ‘risk management’ a lá sentralbanker.

NB bør holde seg i ro, og love å ikke heve renta før den europeiske sentralbanken (ESB) gjør det. ESB sier i klartekst at det ikke blir noen rentehevinger før 2024.

Norges Bank bør i mars i år ta to hensyn:

Det ene er hensynet til langsiktig inflasjon. Noe som krever at kronekursen stabiliseres nær dagens nivå. Vi er allerede om lag fem prosent sterkere enn vi var i gjennomsnitt i fjor. Det blir et brudd med en implisitt samfunnskontrakt sentralbanken har med arbeidslivet hvis NB lar krona gå videre opp uten kamp. Tross alt; hva betyr vel moderate lønnstillegg hvis krona får toge av gårde helt uanfektet?

Helt uavhengig av hva NB gjør er det godt mulig at krona fortsetter å styrke seg sammen med de andre råvarevalutaene. En bevegelse som vil snevre inn handlingsrommet for nye rentehevinger i årene fremover.

Det andre hensyn er NB må ta er selvfølgelig arbeidsmarkedet. Vi har et hav av ledighet, med utsikter til stor ledighet blant unge/ufaglærte/innvandrere med mindre den økonomiske veksten her til lands skulle skyte mirakuløs fart i årene som kommer. I mars i år var det over 200 000 søkere på NAV, og flere vil det bli igjen nå som hovedstadsregionen stenger ned. Selv med uendret rente vil det ta lang tid før veksten i norsk økonomi har vart lenge nok til at ledigheten får vende tilbake til mere normale nivåer.

Med dagens koronasituasjon er det lite sannsynlig at vi får noe sterkt økonomisk oppsving i år, selv om det meste av den voksne garde blir vaksinert før høsten setter inn.  

Det Norges Bank ikke bør skjele for mye til er boligprisene. Riktignok er veksten i årets første uker uforsvarlig høy, men veksttakten kommer trolig raskt ned igjen, ikke minst fordi husleiene i mange byer er fallende. Lønnsoppgjøret blir magert og arbeidsledigheten er høy. Mange unge ledige og studenter vil nok flytte ut av hybelen tilbake på barnerommet for en tid fremover.

Det er heller ikke mye hjelp i å heve rentene. Hever NB renta med ett prosentpoeng er gjennomslaget i boliglånsrentene normalt 0,8 prosent. Noe som blir om lag 0,6 prosent etter skatt, med liten effekt på boligprisene.

Nye rentehevinger fra Norges Bank vil ha liten effekt på boligmarkedene våre, men de vil garantert gi nye og sterkt skadelige byks i kronekursen.

Kategorier

Siste innlegg