Perspektiv på Perspektivmeldingen

by | 15. February 2021 | Norsk økonomi

Perspektivmeldingen 2021 (til 2060) er her. Det er bare noe herlig absurd med å lage en detaljert plan frem til 2060 for norsk økonomi. Bare tenk på hvordan folk i 1981 hadde planlagt Norge av 2021. Ante de noe om klimakrise, I-phone eller COVID 19?

Men uansett er dette en fest for makroøkonomer. Skulle gjerne vært med på dette arbeidet. En blanding av empiri, vitenskap og dagdrømming. Men når man ikke får være med på festen, får man lage sine egne perspektiver. Jans hjemme-alene-fest!

Perspektivmeldingen har kommet som en hilsen fra tidligere ti-års økonomiske tankegods. Uten hensyn til alle de nye teknologier, nye økonomiske teorier og uten å ta klimaproblemene helt på alvor. Det er skrevet av landets beste økonomer, langt flinkere enn undertegnede, så jeg skal være så respektfull som mulig, men likevel er det et veldig norsk prosjekt. Et prosjekt som har fått med seg mange typiske norske livsløgner.

 • Ja, vi må få flere folk i industrien, selv om det er lenge siden norsk ungdom var interessert i å gjøre karriere av å stå på gølvet.
 • Offentlig sektor må slutte å vokse som andel av økonomien, selv om vi velger å organisere det meste av de raskest voksende delene av økonomien (helse, omsorg og undervisning) som offentlig eiet produksjon.  Lik det eller ei, men i 2060 er halvparten av de sysselsatte i offentlig sektor.
 • Sekstimersdagen er tabu, selv om all erfaring tilsier at folk vil jobbe mindre desto rikere vi blir. Ingenting politikere kan gjøre med dette heller. Sekstimersdagen kommer. Kun et spørsmål om tid.
 • Utkant-Norge er kastet under bussen. Kommuner må sammenslås, selv om det knapt nok finnes noe empiri på at effektiviteten i kommune-Norge øker av den grunn. Byene må vokse osv.
 • U-hjelp må videreføres. Hvilket er litt pussig, da det i et 40 års perspektiv logisk vil måtte være å gå fra  utviklingshjelp til understøttelse. Afrikas BNP vokser med om lag 5 prosent i året. Om 40 år er dets økonomi om lag åtte ganger så stor som i dag. Noe den blir uavhengig av nivået på vår u-hjelp.
 • Ved oppføring av Regjeringskvartalet må det sløses bort 30 mrd kroner, uansett hvor dystre statsfinansenes skjebne er. Ingen bruk av nye teknologier for å desentralisere offentlig produksjon eller administrasjon her nei. 5G kan kun privat sektor ta i bruk.
 • Ingen flyskam i norsk klimapolitikk. Norsk miljøpolitikk må fortsatt bestå av mye symbolpolitikk. Ikke å stoppe nordmenn fra å reise verden rundt i fly som bruker 30 000 liter bensin i timen, boende på luksushotell hvor sengetøy og håndklær må kokes.
 • Oljefondet må skjermes. Dette til tross for at rentene er negative. Norge ville tjent mer på å utstede 100 milliarder Euro i statsgjeld, enn ved å eie en ditto mengde utenlandske statsobligasjoner, som vi gjør i dag. Finansdepartementet forteller deg at du ikke må tro at rentene i EU forblir negative, noe de har vært siden 2014. Det til tross for at Tyskland nylig la ut et 30 års statslån til negativ rente.
 • Kvinner skal føde flere barn, men uten at det skal koste staten en krone. Good luck with that!

Det var gode gamle ‘Uncle Joe’ som dro i gang femårsplaner for å bygge den nye Sovjetstaten. Den norske avleggeren var Langtidsprogrammet som tillot økonomer i statsforvaltningen å tenke litt lenger frem i tid enn det de årlige statsbudsjettene gjorde. Det var en tid da kapitalen var knapp, valutareservene små, og rentene høye. Norge var fattig, og BNP måtte økes.

Denne uke kommer det da noen blogger, som tar for seg ulike temaer som Perspektivmeldingen reiser. Denne melding som er smekkfull av spennende analyser, som er både feilfrie og velskrevne.

Mitt bidrag her må være å skrive noe helt annet. Tenke helt annerledes. Det vil jeg gjøre ved å unngå det japanere vil kalle ‘BNP-fetisj’. Denne troen på at BNP nødvendigvis må øke så mye i årene som kommer, koste hva det koste vil. Men mer om det senere. Her er listen over bloggene som kommer, litt etter hvert:  

 • Folk, produktivitet og næringsveier
 • Das Kapital – eller de ulike kapitalformene
 • Pensjon og handlingsregler
 • Distriktenes skjebne
 • Barnas fremtid – deres 100-årige liv i perspektiv
 • Bankenes fremtid. Må jo slutte med det jeg er mest opptatt av!

Alle blogger skrives uten tanke på at det er umulig å vite hva folk i 2060 er opptatt av. Et varsko om at også disse perspektivene blir herlig absurde. Er det fest, så er det fest!  

Kategorier

Siste innlegg