Modningen av vårt forhold til oljepenger

by | 22. February 2021 | Norsk økonomi

Da jeg jobbet i oljefondet mot slutten av det forrige årtusen var det et par hundre milliarder kroner vi hadde å forvalte. Allerede den gang et stort fond.  På en eller annen måte har vi havnet i dagens situasjon med en saldo på mer enn 11 000 milliarder kroner. I dag kan svingninger i bruken av oljepenger betyr mer for norsk økonomi enn konjunkturene til noen annen enkelt næring. Det som en gang var en bi-inntekt, står nå i fare for å bli en av våre viktigste inntektskilder.

Bruken av oljepenger ser ut til å bli et brennbart politisk tema i høst. Men helt uavhengig av hvor mye oljepenger du ønsker å ta inn i norsk økonomi, er det på tide å modernisere selve beregningsgrunnlaget, omtalen av, og forvaltningen av midlene.

  1. Utvid til alle finansielle eiendeler

I den grad en skal bruke statens finansielle investeringer som beregningsgrunnlag for bruken av oljepenger bør en også ta med innenlandske finansielle investeringer. Både Folketrygdfondet og også de store aksjepostene som staten eier på Oslo Børs bør tas med her. Ingen grunn til å holde dem utenfor. I sum har staten mer enn 1000 milliarder kroner i nettofinansielle fordringer utover oljefondet.

2. Ta hensyn til norsk infrastruktur

Når det gjelder selv bruken av oljepenger bør ta hensyn til statens nettorealinvesteringer. I dag er folk bekymret for at barna våre blir fattige hvis vi bruker 100 milliarder kroner ekstra på opprustning av jernbanenettet, men dette er bare en omdannelse av en type kapital til en annen.

Trekker man fra de om lag 75 milliarder kroner staten bruker på oppgraderinger av norsk infrastruktur og nybygg, mister man 0,6 prosent av det utvidede finansformuebegrepet som ‘bruk av oljepenger’ tilsier.

Og det betyr faktisk også mye for debatten om vi lever over evne eller ei. Om du tar ut investeringer fra begrepet ‘bruk av oljepenger’. Vi bør ikke piske oss selv bare fordi vi investerer mer i mørtel og stein, enn det våre naboland gjør.

3. Senk avkastningskravet her hjemme til utenlandske nivåer

Det er litt pussig å høre sentralbanksjefen i sin Årstale mase om at avkastning på våre investeringer i utlandet vil falle i tiden fremover, uten å reflektere over at investeringer er i marked som de utenlandske Det er irrasjonelt å holde helt ulike avkastningskrav til våre investeringer avhengig av om de skjer hjemme eller ute. Å senke avkastningskravene til norske realinvesteringer vil nok sette fart på investeringer i veier, broer, jernbane og havner. Men nok en gang: Dette er ikke økt forbruk av oljepenger, men omdannelse av en type formue til en annen.

4. Dropp obligasjoner med negativ rente

Den gang jeg jobbet i oljefondet var det klokt å eie mye obligasjoner til tross for at de over tid gir mindre avkastning enn aksjer. Dette fordi de har en tendens til å stige i verdi når aksjemarkedet faller. Eller som professor Tore Johnsen sa det: Den eneste grunn til å eie statsobligasjoner er at de er der når du trenger dem som mest.

Men i vår tid har mange av disse obligasjonene negativ rente. De vil svinne i verdi og ødelegge formuen. Helt garantert. Pengene blir borte hvis de negative rentene forblir der til evig tid.

Og skulle verden bedres, med renteoppgang som resultat, taper vi på det og. Så det å eie statsobligasjoner med negativ rente gir over tid garantert tap i det lange løp.

5. Form og farge. Ton det ned. It ain’t everything

Jeg tar ikke stilling til hvor mye netto man bør forbruke av et utvidet beregningsgrunnlag for statens samlede finansinvesteringer. Jeg tar heller ikke stilling til om det bør være 2, 3 eller 5 prosent av saldoen som vi skal (for)bruke. Det får politikerne krangle om.

Uansett nivå mener jeg folk flest bør akseptere mine foreslåtte moderniseringer. Det er bare sunt bondevett.

Debatten rundt oljepengebruken kan også med fordel nedtones.

Det er ikke oljefondet som har gjort det mulig å bekjempe korona med underskudd på statsbudsjettet. Alle Euro-land har klart det. Det er det å være en del av et demokratisk liberalt, veldrevet demokrati som er vår virkelig store verdi. Selv uten en krone i oljefondet kunne den norske stat ha lånt det vi trenger i sveitserfranc eller euro til negativ rente.

Det er heller ikke opplagt at barna våre har godt av å ha et uendelig stort oljefond. Det å forære dem så mye penger at de aldri opplever økonomiske nedturer og kriser kan i sannhet være en forbannelse.

Eller i stålkongen Carnegies ordprakt:

I congratulate poor young men upon being born to that ancient and honourable degree which renders it necessary that they should devote themselves to hard work. A basketful of bonds is the heaviest basket a young man ever had to carry. He generally gets to staggering under it. We have in this city creditable instances of such young men, who have pressed to the front rank of our best and most useful citizens. These deserve great credit. But the vast majority of the sons of rich men are unable to resist the temptations to which wealth subjects them, and sink to unworthy lives. I would almost as soon leave a young man a curse, as burden him with the almighty dollar.

Kategorier

Siste innlegg