Er Regjeringskvartalet det mest pengesløsende sentraliseringstiltak noensinne?

by | 15. October 2020 | Eiendom, Norsk økonomi

Det er helt unødvendig å plassere et regjeringskvartal til 25 mrd kroner på Norges dyreste tomt, midt i Oslo, i digitaliseringsæraen. Et prosjekt med pandemi-utsatte åpne landskap for mange av de 4500 ansatte som skal jobbe der.

En kunne bygge langt billigere, sikrere, og mindre sårbart for pandemier hvis en plasserte regjeringskvartalet langt utenfor Oslo sentrum. Enkelt vil det det da også være å bygge større, med flere kontorer og færre ansatte i åpne, smittefarlige landskap, hvis en plasserte byggene nær et trafikalt knutepunkt i randsonen av byen. Eller lenger av gårde.

Det er virkelig noe forhistorisk over dette prestisjebygget, som skal få alle nordmenn med mindre verdighetskomplekser til å føle seg stolte av Norge. Professor Richard Florida, ledende ekspert på urbanisering kaller slike bygg, ‘‘industriæraens siste krampetrekninger”.

Et fint fungerende regjeringskvartal med 200 000 kvm, husende 4500 statsansatte, bør ikke koste mer enn 5- 10 mrd kroner hvis det plasseres i randsonen til hovedstadsområdet. Om lag 15 mrd kroner av kostnaden er med andre ord ren sløsing! Motsvarende nesten 3 000 kroner per nordmann.

Spør deg selv er du villig til å ofre 3 000 kroner for å få et nytt regjeringskvartal plassert i Oslo Sentrum. En kunne neppe funnet en mer COVID 19-vennlig plassering enn dette, da en velger å bygge der smitten er størst. Et bygg som folk fra hele landet blir tvunget til å besøke. Ved neste pandemi må du og dine venner i Oslo forøvrig holde deg hjemme. Kollektivtrafikken inn til sentrum av Oslo er jo sprengt. Og de ansatte i departementene må frem! De kan ikke bruke digitale løsninger som oss andre. Kostnaden for resten av samfunnet ved neste pandemi blir derfor unødig høy.

Litt pussig er det at det brennende ønske om å bygge midt i Oslo Sentrum deles av alle partier. Det er bare en skinndebatt når rikspolitikere kritiserer prosjektets detaljer. Alle politikere i alle partier ønsker jo å jobbe i gangavstand til Karl Johan for seg og sine. Et av verdens dyreste bygg med en kvadratmeterpris på opp mot 150 000 kroner per kvadratmeter skal bygges på Norges dyreste tomt. – koste hva det koste vil! Et prosjekt som trolig vil nøre opp under politikerforakten hos folk flest.

Man kan alternativt få mange aktivitetshus i distriktene for denne type penger! COVID 19- pandemien burde vise for alle og enhver at det er smart å satse på desentralisering av Norge. Også av departementenes staber. Og takket være erfaringer det siste halvår, har vi lært at folk kan jobbe hvor som helst i gamlelandet. Flytter de ut av sentrum vil presset på kollektivtrafikken, og veinettet i Oslo, kunne reduseres betydelig. Smitten i Norge kommer lettere under kontroll.

Men kanskje har alle politikere bare gitt opp distriktene. De kan få noen småpenger nå og da. Det er så håpløst. Det ene tar det andre. Når lensmannen flytter, blir fort banken nedlagt. Forsikringsagenten blir ikke erstattet når han går av med pensjon, og med færre akademikere i bygda blir det vanskeligere å rekruttere fastleger og rådmann. Sentraliseringen blir fort selvforsterkende, noe som gjør at der det fraflyttes så vil investorer være skeptiske til å investere i næringseiendom. Mye bedre å satse i Oslo sentrum hvor statskassens milliarder flyter fritt. 

Boligeiere i hovedstaden får også en Lotto-gevinst på sin bolig takket være sentraliseringen. En åpenbar fare for landets finansielle stabilitet. Men en Lotto-gevinst som kun tilfaller de som bor nær der hvor regjeringen sløser med midler. Og jo mer man sløser i Oslo Sentrum, desto flere flytter fra distriktene med boligprisnedgang der som resultat. Oslos Lotto-gevinst er resten av landets tap.

Jeg kan ikke komme på noe liknende vanskjøtsel med offentlige midler de siste 30 år som dette prosjekt. Regjeringskvartalet er det mest groteske pengesløsende sentraliseringstiltak noensinne.

Og det sier ikke så lite!

Kategorier

Siste innlegg