Idealistenes himmelrop

by | 08. June 2020 | Eiendom

Ivrig leser av Nationen som jeg er, koser jeg meg ofte med Erling Kjekstads kronikker, så også på lørdag. Mange andre kunne også roses for godt skrevne forargelser i denne avis. Forargelser over sentralisering, ulikheter mellom fattig og rik, by og bygd osv.

Men la det ikke bare bli med ord.

Det jeg savner er noe konkret, noe annet enn en knyttneve i været.

Distrikts-Norge trenger ikke flere pamfletter, eller opprop, men utflytting av statsinstitusjoner fra hovedstaden, mere penger og bedre jobbmuligheter. Mer aktivitet.

Hverken landbruket eller kommunebyråkrati kan gjøre jobben alene.

Når idealister går imot en nasjonal eiendomsskatt, som er basert på markedsverdier, slik at dyre boliger skatter mye, mens rimelige boliger på landet slipper skatt, ja da støtter de mer sentralisering. Likeledes kjemp for bompenger der trengselen på veiene er størst (storbyer), men fjern dem der det er lite kø (distriktene).

Idealister må forstå at når de insisterer på å samle statsadministrasjonen i sentrum av Oslo, med dens haleheng av konsulenter, medierådgivere og makroøkonomer, så trenger vi voldsomme satsinger på nye veier inn til Oslo sentrum. Noe som forsterker sentraliseringen.

Idealisme er bra. Men før eller siden må man foreslo noe konkret. Noe stort, noe som påvirker, og til og med kan snu, utviklingen.

Inntektene må økes. Det er fint mulig å satse på å gi borgerlønn til alle som jobber i privat sektor i fraflyttingskommuner. Det koster ikke alle verden. Mange bønder kunne ha god bruk for noe slikt. Men nei, heller ikke et slikt tiltak er det noen idealister som vil ha.

Også på industrisiden blir det for lett å protestere mot prosjekter. Mange kommuner med befolkningsnedgang, noen med sterk nedgang, protesterer mot vindkraftutbygginger. Men hvis intet skjer, faller befolkningen ytterligere. Foreslå alternativ sysselsetting, eller aksepter vindmøller flest.

Dette er ingen uttømmende liste. Andre forslag, som ingen støtter?

Når det gjelder befolkningspolitikk er det mulig å gi hver kvinne som føder en halv million kroner i pensjonstilskudd. Det vil øke antall fødsler og øke etterspørselen etter boliger på landet.

Når det gjelder flyktninger kan bygde-Norge ta imot tusenvis av høyt utdannede flyktninger.  Få dem hjem til et nabolag nær deg.

For å få folk til å feriere hjemme kan man fjerne Tax Free, heve flyseteavgifter, og innføre bompenger på svenskegrensen.

Intet av dette foreslår Kjekstad &co. Men hva vil dere, kjære idealister, blir det bare med praten?

Protester! Men ikke la det bli med å bare stå og rope i regnværet på et forlatt og overgrodd jorde med neven i været. Distriktene trenger konkrete tiltak!

Kategorier

Siste innlegg