Xi Jinping har fått dårlig tid

by | 19. May 2020 | Internasjonal økonomi

Nærmest i protest mot virkelighetens farer møtes tusenvis av delegater til det kinesiske kommunistpartis folkekongress denne uke – fysisk i en koronavennlig sal. En samling som kommer i en tid hvor korona-virusets herjinger truer den storslåtte strategien for Xi Jinping: ‘A Greater China’.

Det er lite påaktet hvor ambisiøs denne strategi er. Gjenforening med Taiwan, med militærmakt om nødvendig, sikring av store territoriale krav i Sør-Kina Havet, og en massiv opprustning av atomvåpen, skal sikre de militære mål.

Økonomisk er allerede Kina på god vei til å lykkes med en lang rekke teknologiganter i verdensklasse. Huawei, Alibaba, og Tencent er bare noen av de mange multinasjonale kinesiske selskaper som har tatt verden med storm. Kina har allerede lenge vært verdens største industrinasjon.

Men det haster for Xi. Kina er verdens raskest aldrende folkeferd, med stadig nye bunner i antall fødte.

Prognosen: ‘Kina rekker ikke bli rikt før det eldes’, har vært målskive for Xi Jinpings regjering. Det er på 2020-tallet alle mål skulle nås. Etter det kunne det være for sent.

Korona-pandemien har unektelig ødelagt ethvert tidsskjema for Nord-Øst Asias supermakt. Kinas økonomi har lenge slitt med multiple utfordringer med de nevnte demografiske utfordringer, en enorm gjeldsoppbygging og en akselererende konflikt med USA som bakteppe. Amerikanerne har ikke tenkt å slippe frem Kina som en jevnbyrdig stormakt.

Korona-pandemien skaper nye hindre for alle mål Kina måtte ha.

Økonomien hangler seg gjennom krisen med raskt stigende arbeidsledighet, et økende antall konkurser, og åpenbar fare for deflasjon. Rentene er kuttet, noe som understøtter et boblete eiendomsmarked, og sentralbanken har annonsert at mer er på vei. Men med massiv overkapasitet, om lag 60 millioner tomme leiligheter finnes det allerede, er ikke en ny boligboom noe sunnhetstegn.   

Uansett skyld, har nå de fleste land sett at de ikke kan gjøre seg for avhengig av leveranser fra Kina. Mange utenlandskeide fabrikker vil nå flytte ut. Bare sånn for sikkerhets skyld.

I storpolitikken har nå de fleste fått med seg at Kina har en litt annen agenda enn vi har trodd. Med sine ‘wolf warrior’ diplomater, oppkalt etter en populær action helt i Kina, har kineserne mistet mye sympati på den internasjonale scene.

For verdensøkonomien er det ingenting som er viktigere enn at Kinas økonomi fortsetter å vokse som normalt.

Kina har i årene siden finanskrisen i 2008 tidvis stått for mer enn halvparten av veksten i verdensøkonomien, og skulle i år utgjøre en tredjedel av veksten, men vil nå knapt vokse i det hele tatt. Veksten ble drept av korona.

Det kan gå verre. Denne uke har vi også fått melding om en full nedstenging av 100 millioner mennesker i det fattige nord-øst, opp mot grensen til Russland, hvor tydeligvis viruset nylig har et stort utbrudd.

Xi Jinping kom i går med et generøst tilbud. Kina vil jobbe frem en vaksine, som kan distribueres gratis over hele verden. Det er lov å håpe at nettopp de triste erfaringene fra 1930-tallets rivalisering mellom stormakter, står til skrekk og advarsel.   

Ryktene sier at Xi Jinping vil pensjonere ‘A greater China’ på kommunistpartiets samling denne uke, og lansere ‘ A new era’. En mer innadvendt strategi for å utvikle Kinas fattigste provinser.

En skal ikke tro at zebraer skifter striper, men kineserne er trolig kloke nok til å forstå at de i de nærmeste år er best tjent med å legge trusler til side, og satse på økt internasjonalt samarbeid.

Kategorier

Siste innlegg