Hva du bør gjøre, når jeg dukker opp på TV

Hva bør du gjøre når det er drama i Dagsrevyen, eller en krølltopp av en makroøkonom som spår null i rente? Bør du kjøpe aksjer, selge dem? Nei, ingen av delene – ikke rør dine sparepenger:

SKIFT TV-KANAL.

Egentlig er det ganske enkelt å spare langsiktig. Det er bare å opprette en spareavtale med din valgte aksjeandel, og PRESTO, pensjonssparingen din er klar.

Det er mange som jubler over det store rentefall vi har opplevd i forbindelse med korona-krisen. Boliglånet er blitt billigere! Men for deg som sparer til pensjon er bortfallet av renteinntekter et langsiktig problem. Bare tenk på doblingsregelen: Alle tall som går opp i 72 dobler seg:

1X 72 =72

2X 36 =72

3X 24 =72

4X 18 =72

6X 12 =72

Så hvis du i gjennomsnitt har 3 pst avkastning trenger du 24 år på å doble pengene dine. Får du derimot bare 1 pst snakker vi om hele 72 år for å doble sparepengene dine! Men om den sikre renta er gruset, er den usikre ‘meravkastning’ du får ved å ta risiko trolig langt mer stabil. En solid premie som du antas å få ved å ta risiko i prosjekter, eiendommer og aksjeinvesteringer. Ok, så er ikke denne premien sikker, men over tid må egenkapital kaste mer av seg enn innskudd, hvis det private næringsliv som skal blomstre.

Du får selv velge nivå på risiko; aksjeandelen i din portefølje. En langsiktig stabil aksjeandel som du sover godt med.

En gammel tommelfingerregel er at du bør ha en aksjeandel på 100 minus fin alder. Er du 20 år gammel, bør du ha 80 pst i aksjer (100-20 =80). Er du derimot en godt voksen 70-åring bør du holde 30 pst i aksjer. Ikke fordi at det lønner seg, men fordi du bør sikre ditt otium.

Men farer lurer for den som ønsker å gjøre ting for komplisert. De to største farer for deg som privat investor er manglende diversifiseringer, og det å ta sats på svingende markedssyn.

I kolonitida finansierte man sjøfarende skip med aksjer. Opptil et av fem skip som seilte rundt Afrikas Kapp Det Gode Håp gikk ned med mann, mus og alle de varer som var om bord, med ruin for rederen som resultat. Men etterhvert lærte rederne å bytte andeler i sine skip med hverandre. Da var det ikke så farlig (for rederen røykende en sigar i sitt bibliotek) om skuta gikk ned, bare gevinsten fra sine eierandeler i de øvrige skip var stor nok til å utligne tapet.

Så du bør være veldiversifisert. Å satse på enkeltaksjer er hasard, men det å putte pengene i et fond er investering.

Den andre feilen vi alle gjør er å kjøpe når vi er optimister, og selger når avisene er fulle av dårlig nytt. Dette fordi selve det å kjøpe seg inn og ut av børsen er en ikke-diversifiserbar beslutning.

Er du 20 og tar alle pengene dine ut av børsen fordi det står på forsiden av avisen at det er fare for krakk, må du antageligvis selge på rabaterte kurser. Markedet har jo allerede priset inn alskens elendighet på avisenes forsider. Kjøper du derimot tungt når alle er optimister, betaler du trolig for mye.

I år later det til at mange børsnoterte selskaper vil miste inntjening, noen vil tape penger. Husk at verdien av et selskap er dets langsiktige inntjening; den neddiskonterte verdien av fremtidig inntjening.

Med minimerte renter er inntjening langt frem i tid viktigere enn før. Inntjeningen i år, betyr derfor mindre for aksjens verdi enn den gjorde da rentene var 4-5 pst.

En vellykket sparestrategi i nullrenteæraen blir da såre enkel. Øk din sparing i takt med at rentene faller. Sparing som bør skje i veldiversifiserte fond. Sats på en større aksjeandel jo yngre du er, og ikke la deg vippe av pinnen av avisoverskrifter.

Og neste gang du ser meg i TV-rute mumlende om himmel og helvete: for guds skyld:

SKIFT TV-KANAL!