7. Finansnæringen på vei mot nye horisonter

by | 12. April 2020 | Kreditter, Norsk økonomi

 – It’s a funny old world, isn’t it? – Kaptein Jack Sparrow

Mye i finans vil forandres av dagens krise det er sikkert og visst. Men akkurat hva, er usikkert, og åpen for diskusjon. Her er mine topp fem idéer.

1. Vi må alle forsikre oss mot pandemier

Wimbledon avlyses som følge av koronas-viruset, noe arrangørene ikke taper på all den tid de var forsikret mot pandemier. Pandemi-forsikringer kommer nå til å ta helt av. I shipping har man lenge tegnet krigsforsikringer. Nå må det øvrige næringsliv, alle underholdningsartister, festivaler og idrettsstjerner gjør noe av det samme.

2. QE -Alltid uansett

Det var i 2009 at sentralbankene foretok massive kjøp av verdipapirer for å hjelpe kredittmarkedene gjennom finanskrisen, de såkalte kvantitative lettelser, eller QE (Quantative Easing). Når sentralbankene verden rundt ikke klarte å normalisere sine beholdninger av verdipapirer i årene 2010-2019, før det var på han igjen med gigantiske støttekjøp i kredittmarkedene nå i vår, må vi nå regne med at sentralbankene i praksis tar kontroll over nedsiden i kredittmarkedene. Nær sagt til evig tid.

3. Kalkulasjonsrenter og avkastningskrav vil gruses

Alle samferdselsinvesteringer med den minste lønnsomhet vil la seg realisere. Fallet i den risikofrie rente må på et eller tidspunkt gi en grusing av kalkulasjonsrenter, og alle avkastningskrav til offentlige prosjekter. Selv bistår jeg en gjeng som ønsker å bygge hurtigtog mellom Stockholm og Oslo. En god idé hvis time er kommet.

4. Den offentlige sektor må ha budsjettunderskudd som motsvarer de private spareoverskudd

Norge har hatt enorme overskudd på driftsbalansen mot utlandet, men beløpene motsvares av finansiell sparing i offentlig sektor. Den private sektor har vært sånn noenlunde i balanse, sett som samlet kontantstrøm, år ut og år inn. Dette vil nå forandres.

2020 skulle sette enda en ny rekord i norske investeringer i bygg, anlegg og maskiner. Men det var før utbruddet av koronas kom til Norge. Nå er det ingen ved sine fulle fem som vil bygge hoteller, kjøpesentre, eller borre i Barentshavet.

Denne krisen er et deflatorisk sjokk som vil bidra til lavere priser, volumer og eiendomsverdier i flere år fremover. Et deflatorisk sjokk som får oss alle til å konsolidere finansene. Folk kommer til å spare, nedbetale lån og bygge opp likviditet slik at de aldri blir like sårbare for en pandemi som de var ved inngangen til året.

Den offentlige sektor kan svekke sine finanser motsvarende økningen i privat finansiell sparing ved:

a. Skatteletter (eller mer trygd)

b. Øke antall offentlig ansatte

c. Investeringer i veier, bruer, skoler, mm

Det er potensielt store beløp som må til. Handlingsregelen for bruk av oljepenger må suspenderes, og trolig må oljepengebruken nå 500-600 mrd kroner i 2021, motsvarende 5-6 pst av oljefondets saldo, hvis full sysselsetting skal gjenopprettes.

Alt avhenger av hvor sterkt husholdninger og bedrifter konsoliderer. Sparemidler (netto) som det offentlige må ta i bruk hvis unødig arbeidsledighet skal unngås.

5. Aksjemarkedet blir sosialisert

Vi har lenge lagt til grunn at det lønner seg systematisk å plassere midler i aksjemarkedet, men dette er ingen sikker sammenheng. Aksjekursene i Japan er lavere i dag enn de var ved sekelskiftet. Meravkastningen av det å investere i aksjemarkedet er ingen lov.

Inflasjonsmål, Handlingsregelen for bruken av oljepenger og Meravkastning av å være i aksjer o.l. er ikke fysikkens lover, men som piraten sa det, ‘more like guidelines’.

De gode nyhetene er at de lave rentene og sentralbankenes kjøp av selv meget usikre verdipapirer skaper et gulv for fremtidige kursfall i kreditt- og aksjemarkedene. Med null i rente og QE alltid uansett, er det liten fare for børskrakk nå.

Verdensøkonomien tåler det ikke, og sentralbankene har muskler til å hindre dem.

Mange fornuftige selskaper vil kjøpes opp og tas av børs, takket være de rikelige mengder billige lån tilgjengelig.

Noen vil klage på den nye tid, men det nytter ikke savne den gamle verdens lune havn vi forlot for bare noen få uker tilbake. Etter Koronas-utbruddet har vi kastet loss, forlatt vår trygge hverdag, og er på vei mot en ukjent verden.

Now bring me that horizon..nanana… and really bad eggs!

Kategorier

Siste innlegg