Reodor Felgens snedige knep for å hjelpe økonomien gjennom korona utbruddet

by | 21. March 2020 | Norsk økonomi

Flåklypa Grand Prix er en av mine favorittfilmer. En hyldest til norsk oppfinnsomhet.

Som så ofte før når Norge står overfor store utfordringer hjelper det om vi alle blir mest mulig kreative i denne kamp for tilværelsen. Her kan vi finne inspirasjon hos Reodor Felgen sine oppfinnelser.

Nå er gode råd gratis. I hvert fall mine. I en tid hvor nordmenn ikke bare er sjokkskadet, men også må regne med at den hverdag vi i januar anså for å være normal – aldri kommer tilbake. Verden er forandret.

Så her kommer en serie råd om hvordan man kan hjelpe norsk økonomi gjennom krisen og over i den nye tid.

Hva kan vi gjøre for de permitterte?

Et strakstiltak er å gi alle nordmenn 10 000 NOK bedring av saldoen på fjorårets skatteoppgjør. Får du tilbake 10 000 NOK, kan staten lett doble dette beløp ved noen tastetrykk. Har du 10 000 NOK i restskatt kan beløpet ettergis. Restskatten kan uansett drøyes ett år. Et grep som vil hjelpe både soliditet og likviditet i det ganske land.

Hva kan vi gjøre for hotellene?

Hoteller i Norge har sletts ikke så dyster fremtid som folk vil ha det til. Korona viruset blir neppe borte. Det vil leve i bygder og byer i fattige land til evig tid. En skulle tro at kombinasjonen av svakere kronekurs, og økt fare for sykdom kunne gjøre nordmenn mer hjemmekjære. Nordmenns konsum i utlandet har tredoblet seg de siste 20 år, og 1999 var en konjunkturtopp. En tredobling som kan reverseres. Fjernes den stupide TAX-FREE ordningen, og innfører bompenger ved grenseoverganger, reduseres både Harry-handel, miljøutslipp og korona-skadene får vår detaljhandel. Staten vil dessuten kunne både tjene inn igjen noen slanter, som kan brukes til å hjelpe hotellnæringens langsiktige lønnsomhet. Reiselivet vårt står egentlig bare overfor kortsiktige utfordringer. Om en dødelige sådanne. Kanskje kunne myndighetene helt fjerne moms på hotell og restaurant i 3 år? Hvis hotelleiere med troverdighet kan fortelle sine kreditorer at reiseliv blir en gullgruve om noen år, blir det enklere å få lån og reise ny egenkapital i krisetider..

Geografiske utfordringer?

Noen bygder og byer kommer usedvanlig dårlig ut av tre kriser: Kollaps i oljeprisen, nedgang i reiseliv, og totalsvikt i varehandelen. En enkel måte å hjelpe innbyggerne her er for staten å dekke årets vedtatte eiendomsskatter og renovasjonsutgifter i hardt rammede kommuner som Flåm, Voss, Haugesund og Harstad. Kan kanskje også love å gjøre det samme for 2021? Det er uansett småpenger i den store sammenheng.

Sjeike-stipend.

Når Sjeik Ben Redi Fy Fasan kan ødsle med stipend over Reodor Felgen, burde det ikke være fritt for at den norske stat rett og slett gir kunstner-, idretts-, livskunstner- og Ali Mulig Mann stipend raust og vidt. Tre års stipend fikk Reodor.

Oljesamarbeid?

Enten mener du at OPEC er en uting, og da er jeg enig med deg – vi fortsetter som før. Men hvis du er som meg og synes Opec er en kjekk ting å ha, bør også du være villig til å være med på at Norge tar sin del av byrden med å stabilisere oljemarkedene. Vi burde være villig til å ta en viss byrde, et produksjonskutt på et par hundretusen fat per dag for å hjelpe oljemarkedet rebalansere. Selv USA ville applaudere en slik endring i vår langsiktige oljepolitikk.

So what?

Hver og en av disse tiltak vil neppe bety all verden for norsk økonomi, men alle monner drar. Norge må forsøke å tilpasse seg en ny tid. Ta i bruk mange ulike krisetiltak som også hjelper ulike deler av næringslivet i riktig retning fremover.

Blir de mange nok slike ad hoc endringer skal en ikke se bort ifra at norsk økonomi kommer styrket ut av denne krise. Og hva så med selve Flåklypa?

Det er ikke utenkelig at fine boliger i pandemi-sikre strøk blir mer populære med tid og stunder. Felgens verksted på toppen av et fjell er en boligvinner!

Kategorier

Siste innlegg