En handelstands død

by | 28. February 2020 | Norsk økonomi

– Nei, hei hei, er du der, Øystein Olsen, med ditt inflasjonsmål, takk og pris!

– Biff, se der kommer vår redningsmann. Og ja, nå blir det som gode gamle dager, vet du Biff. Ingenting skal mankere her i Willy Lohmans hjem. – Handelsstanden skal reise seg. Ja, jeg tror det blir en V-formet oppgangsperiode jeg, Biff.-

– Jammen sett deg da ned Øystein, fortell oss om redningsplanen din!

Som en eldre, nedslått og febersyk handelsreisende står nå store deler av den norske handelstanden i fare for å dø som følge av Corona-viruset, eller rettere sagt, FRYKTEN for det.

En frykt som kan lamme handelstrafikken i lang tid. Det etter en tid hvor næringens økonomiske helse har blitt svekket av en serie faktorer.

* Internetthandel

* Overetableringer

* Subsidiering av nordmenns handel i utlandet

* Rentehevinger i Norges Bank

* Uventede svingninger i kronekursen

* Brems på forbrukslån

* Miljøbevegelsen satsinger på å redusere sine varekjøp, ved økt gjenbruk

Saken er den at handelsstanden var et sykelig barn allerede før Coronas- viruset traff Norge. Butikkhandelen var i 2018 på samme nivå som i 2012, men i 2012 ble det startet 1100 butikker, skal en tro tall fra Virke, men hele kom til i 2700 i 2018. inntil nylig investerte handelsstanden omlag 8 mrd kroner i året i butikker, lager og maskiner.

Denne ukes tall for detaljhandelen var en ny skuffelse for butikker, de ansatte, butikkenes leverandører og deres banker. Den sesongjusterte månedlige veksten i januar var på 0,5 pst, etter et nedjustert fall på 2,1 pst måneden før.

Alt dette skjer før detaljhandelen rammes av den nå oppseilende krise, den lammende frykt for virus, som garantert kommer til å redusere fot-trafikken i de fleste av landets handelssentre allerede nå til helgen. Og vi snakker ikke et par prosentpoeng ned. Vi snakker om folketomme kjøpesentre, massive kanselleringer av hotebestillinger og nedstengte restauranter.

Det er kundenes forsiktighet, ikke noe statlig forbud, som kommer til å lamme handelen i Norge etterhvert som virusfrykten sprer seg.

Det i en tid hvor husholdninger konsoliderer sine finanser både fordi det er innskrenkninger i adgang til forbrukslån, fordi renten har steget, og fordi boligprisene svaier i store deler av kongeriket. Så er det ikke noe rart: En aldrende gjeldssatt befolkning som trygger sin økonomiske fremtid setter seg i TV-stolen. Der blir de til faren er over. Nå venter shopaggedon.

Manglende kjøpere til alle de fantastiske butikker som har sprunget opp over alt. Det er kjolebutikker, delikatesser, husflid og hobby. Alle står nå i fare for konkursras. Men de kan reddes. For myndighetene kommer da første oppgave seilende: Hjelp handelsnæringen overleve denne akutte krise.

Mange detaljister taper i disse dager stort på å måtte gjøre opp ubetalte importregninger, på manglende kunder og på skrekkslagne leverandører som ber om forskuddsbetaling på alt de leverer.

Her kan vi lære av Hong Kong, som gir butikkene skatteamnesti og direkte kompensasjon, for noen av tapene som viruset påfører. Helikopterpenger til handelstanden om du vil. Det er det vi trenger fra regjeringen.

Men sentralbanksjef Øystein Olsen må også trå til. Det haster.

Norsk økonomi vaklet før viruset landet i Mor Norge, og nå forverres konjunkturbildet raskt.

Rentene må mye ned hvis de skal ha noen som helst virkning. Selv med ett prosentpoeng i rentekutt, er det mange bedrifter som må belage seg på høyere lånerenter, fordi kredittpåslaget kan øke både to og tre prosentpoeng i tiden fremover.

Og renten må RASKT ned. Bankene har seks ukers varslingsfrist. Kutter Norges Bank ved neste rentemøte 19. mars vil selv de heldigste kundene først merke det i mai. Det står om Willy Lohmans liv.

Kategorier

Siste innlegg