Carl I Hagen har et utrolig godt poeng – og et dårlig

by | 07. May 2019 | Norsk økonomi

I morges koste jeg meg med en kopp kaffe og Finansavisen, som passasjer på 31-bussen. Norges mest frekvente buss, som går titt og ofte, også nattestid. Her leste jeg om Carl I Hagens inflatoriske forslag om å slette bompengeselskapenes akkumulerte gjeld. Slik at folk fikk slippe bompenger på vei til jobb, og andre nødvendige ærend. En trivelig morgenstund som koster meg et månedskort for bruk av kollektivnettet i hele Oslo til den nette sum av 750 kroner per måned.

I deler av Norge er det å droppe bompengeavgifter en meget god idé, da vi har mange milliardinvesteringer i veianlegg i utkantstrøk, som benyttes for lite fordi det koster for mye å ta dem i bruk. Kuttes, eller elimineres, bruken av bompenger vil det nok gi lokalbefolkningene som har usedvanlig mange barnefamilier, eldre og trygdede, noe bedre råd, men noen stor inflasjonsimpuls til storsamfunnet blir det neppe.

Hvis reduserte bompenger gjør at bedrifter og deres ansatte flytter ut at tettbygde strøk, hvor det i utgangspunktet er trengsel og køer, ja da har vi funnet et virkemiddel som trolig er deflatorisk for samfunnet som helhet.

Ta Hålogalandsbro mellom Evenes Flyplass og Narvik. Ofoten-regionen sliter med fraflytting og for få nordlysturister om vinteren. Folk i overfylte Tromsø ville få det bedre hvis noen turister heller tok turen til Narvik og Ofoten for å se på stjernene om vinteren.

Men den nye bro, som kostet mange milliarder å bygge, har relativt høye bompengesatser. En skatt på å velge Narvik fremfor Tromsø (eller Bodø) som feriemål. Bompengene brukes som finansieringskilde, men har den bi-effekt at den skaper inflasjon i Tromsø og Bodø, uten å at broens fulle potensiale utnyttes.

I byene MÅ man derimot ha bompenger for å holde køene nede. Alle bergensere bør merke seg at hvis bompengene fjernes, så vil garantert kø-tiden til Torgalmenningen øke. Om du tjener eller taper på en slik omlegging avhenger av din tidskostnad. I Oslo ville fjerning av bompengeringen gitt fullstendig kork i trafikken.

For yrkesaktive og for næringslivet generelt er det åpenbart at bompenger i byene er en genial idé. Selve utlegget for bompengene er en pølse i slaktetida, i forhold til hva du taper på å bruke en halvtime ekstra hver dag i kø. Alt dette og mere til skrev jeg om i fjor. Her et utdrag fra boka mi:

Nylig hørte jeg en Senterpartimann beklage seg over de høye bompengesatsene for hovedveiene inn til Oslo. En festning kalte han hovedstaden.

Ja, selvfølgelig må det bli en festning med høye satser for både personbiler og varetransport. Senterpartiet og alle andre partier ønsker jo å sentralisere det meste av maktens korridorer til Oslo 1! Da blir det med nødvendighet trafikkaos, med mindre man gjør det så dyrt at folk som ikke har helt nødvendige gjøremål holder seg utenfor bompengeringen. Bompengene må settes så høyt at noen tvinges til å la bilen stå. Og det fungerer. Folk unngår å bruke bil, tar heller buss og legger handelen til kjøpesentrene utenfor byen, bare bomsatsene er høye nok.

Jeg gjør det selv. Tar bussen hver morgen. I storbyer som Oslo er med andre ord bompenger en nødvendig mekanisme for å regulere trafikken inn og ut av byen. Fjernes de, blir det garantert kork og full stopp på veiene ved rushtider. Nå vil mange si at det bare er å bygge nok veier så løser problemet seg selv. Men nei, erfaringer fra andre land viser at jo bedre veier du bygger, desto mer trafikk blir det, og at effekten av 10 prosent bedre veier ofte gir mer enn 10 prosent høyere trafikk. Så fremt man ikke holder bompengesatsene på et høyt nivå. Annerledes er det på landeveien.

Her bruker man ikke bompengesatser for å begrense køene, men for å finansiere veibygging. En total irrasjonell måte å kreve inn skatter på. Man bygger altså en vei i distrikts-Norge i håp om at den skal bli brukt, men finansierer den med en bompengeavgift som gjør at bruken reduseres! Klarer man å holde to tanker i hodet samtidig, kan man både få en fornuftig bruk av nye veier i grisgrendte strøk samt oppmuntre folk til å flytte ut av byene ved å fjerne bompengene. Og ikke bare for fastboende, men også for turister og næringsliv er fjerning av bompengeavgifter i distriktene penger rett i lomma som takk.

Takk bør være resultatet, ikke bompengeavgift, for at du hjelper ta hele Norge i bruk. Thank you very much! Merci, og Viel Danke!

Kategorier

Siste innlegg