Tid for å gå i båtene?

by | 05. March 2019 | Eiendom

Det er altså intet problem å overleve et forlis. Du sitter på dekk og nyter en øl ved din jomfrutur med RMS TITANIC.

KABOOM-smeller det.

Rolig sitter du og ser på isfjellet gli forbi langs båtripa. Ingen grunn til å stresse. Bare tøm ølen. Deretter må du imidlertid gå resolutt, ikke løpe, men et skritt av gangen mot livbåtene. La livbåten senkes ned og skli avgårde vekk fra det engang så stolte skip, som snart blir et rustent vrak.

Det er heller intet problem å komme seg ut av dagens labile boligmarked, som jo har fått en uventet sterk start på året. Selg unna det du ikke trenger, og pass på at du selger før du kjøper.

Boligfolket er flokkdyr. Den dagen alle er enig om at nedgangstider er kommet, blir det umulig å selge, og du får bli med til bunns sammen med Leonardo DiCaprio og vennene hans.

Februartallene fra EiendomNorge var litt pussige i år, med enorme regionale variasjoner og en gjennomsnittlig vekst på 0,5 pst. ‘

EiendomNorges eksperter sier at dette er flatt – sesongjustert. Altså en normal februar. Men ser en på veksten de siste ni år i gjennomsnitt har veksten i boligprisene vært ett prosentpoeng denne måned. Bare i ett år (2016) var veksten så svak som nå. Det er helt sikkert mulig å regne seg frem til at februar i år var ‘normal’, ved hjelp av sesongjusteringsrutiner, men med det blotte øye ser månedsveksten i prisene ut til å være noe lavere enn snittet de siste 9 år. Et halvt prosentpoeng lavere.

Hvordan går det videre?

Finansanalytikernes instrumenter fortsetter å spille opp til dans, akkurat slik de gjorde på dekk ved Titanics skjebnetimer: Løp og kjøp, your heart will go on!

Men ser en på de underliggende tall er det ikke noen grunn til å tro på noe annet enn boligprisfall, i hvert fall i reelle termer. Det lønner seg ikke å drive utleie av bolig lenger i det meste av kongeriket, med mindre du driver hotellvirksomhet ved hjelp av AirBnB.

Norges Bank truer med renteøkning og LO med store lønnskrav. To tette og en badehette for mang en konkurstruet restaurant, hoteller, bilforhandlere, møbelbutikker og boligutviklere.

Det eneste vi kan være sikre i år på er at konkursbølgen som rir detaljhandelen enda ikke har nådd sitt crescendo.

Isfjellet er imidlertid det enorme utbud av nye boliger i år.

Det i en befolkning som eldes og vokser langt mindre enn før. Enda er det ikke noen tegn til at igangsettingen stilner. Tvert imot fortsetter en å overinvestere i bolig i 2019. FULL STEAM AHEAD.

Noe boligbyggerne trolig vil fortsette med inntil prisene faller tilbake tilstrekkelig mye til at det ikke lønner seg å bygge så mye nytt. Er du optimist på boligprisene, må du tro at dagens etterspørsel umulig kan mettes.  Alle andre scenarioer gir prisfall.

I reelle termer toppet boligprisene i Norge seg ved påsketider 2017. Ingen katastrofe om vi får en reell nedgang, så lenge den skjer ved at boligprisene stiger svakere enn lønnsveksten. Verre blir det hvis Ola Nordmann snur fra optimisme og hamstring av kvadratmeter bolig, hytte og bobil til å ønske seg et enklere liv.

Da kan gradvis fall i prisene snu til krakk. Litt på samme måte som folk først dør i det panikken om bord i forlis får alle til å storme mot livbåtene.

Det å kjenne sin besøkelsestid, og når den er over, er jo alltid vanskelig. Kanskje best å la ølen bli igjen på boligmarkedets dekk, og rusle bort til livbåtene, det før alle vil hjem?

Kategorier

Siste innlegg