Norske byggeklosser anno 2018

by | 02. March 2018 | Eiendom

Ingen ting er så ille at man ikke kan le av det. Atle Antonsen kommer med sin versjon av norske byggeklosser i vinter. En ny versjon av klassikeren fra 1970-tallet som gledet mange. Får håpe at også denne versjonen kan få lattermusklene i gang hos de mange som sliter med bygge- og oppussingsprosjekter, nå som markedene for boliger er blitt mer usikre. Står du med en fot i et malingsspann, mens du krangler med rørleggerne, bør du komme deg på kino.

Boligmarkedene preges av usikkerhet fordi vi rett og slett har endelig kommet i den situasjon at vi bygger nok boliger i forhold til det underliggende behov. I fjor økte Norges befolkning med om lag 37 000 mennesker skal en tro Statistisk Sentralbyrå. Antall igangsatte boliger var nesten like høye.

Når vi har drøye to personer per bolig, sier det seg selv at vi igangsetter om lag det dobbelte av hva vi trenger. Her har jeg ikke hensyntatt at mye av det som bygges inkluderer en hybelleilighet. Boliger som rommer to husholdninger, og reduserer byggebehovet ytterligere. Det betyr ikke at du bør droppe boligkjøp til deg og din familie, men de lettjente penger ved boligspekulasjon er nok over for denne gang.

Prisveksten fremover blir langt svakere enn før.

Tema for filmene nevnt over er imidlertid oppussing og egeninnsats, ikke kjøp og salg av boliger.

Det norske skattesystem har oppmuntret legmenn, som absolutt burde holdt seg unna verktøykasser, å stå til fire om morgenen i sine loft og kjellere og lure på hvordan i huleste ulike bjelker og ledningene passer sammen. Selvgjort er velgjort er blitt en del av norsk kultur. Formuer skapes av de som gjør det riktig.

Liv kan gå tapt når alt skjærer seg.

Et tips fra en amatør; hold deg til overflater, maling, parkett og nye gardiner hvis du ikke har fagbrev i noe annet enn et Blindernfag. Ikke prøv deg på ledninger og rør, med holdningen at ja, ja hvor vanskelig kan det være?

Myndighetene har hevet kravene til byggearbeider. Og hver gang de strammer til på kravene til nye bygg, blir arbeidet vanskeligere, og feilene flere. Advokatmat skaper de. Jo strengere kvalitetskrav, desto flere tvister og rettssaker.

I dagens norske byggeprosjekter kan det å ha en god advokat være vel så avgjørende for om du kommer heldig ut av et boligkjøp som at du har flinke malere på byggeplassen. Ved kjøp av en flunkende ny bolig bør du ta høyde for opptil hundre tusen kroner i advokatutgifter, kan bli nødvendig hvis noe går galt. Sjekk om boligforsikringen dekker slikt. Her er størrelse viktig. Jo større byggherren er, desto mindre fare har du for å bli hengt opp i rettsprosesser.

Ikke at håndverkerne av i dag er kjeltringer. Dessverre er det mang en ærlig norsk håndverker som har måtte gå med lua i hånda til skifteretten for arbeid som han utførte etter beste evne, men som var i strid med en eller annen fersk forskrift, han ikke var oppdatert på. Og når et byggeprosjekt først er ille ute, stikker gjerne de beste håndverkerne, nettopp for å unngå ansvar og tap.

Bustadoppføringsloven er din beste venn hvis du kjøper ny bolig. Loven er i virkeligheten et fantastisk forbrukervern med fem års garanti for feil og mangler ved nybygg.

Norske Byggeklosser fra 1970-tallet fikk oss til å le av den stakkars familiefar som prøvde seg som boligbygger, men ble nær mishandlet av Rolf Wesenlunds ulike rollefigurer. I dag er heldigvis alle store utbyggere vare på at så ikke skal skje med deres kunder. De ønsker å sikre deg en god opplevelse fra du kjøper, til du flytter inn. Stort sett går det bra. Men går det deg riktig ille er det bare å overlate materien til advokat, og ta deg en tur på kino.

Kategorier

Siste innlegg