Landet med nok proteiner og boliger

by | 05. February 2018 | Eiendom

I fjor registrerte Statistisk sentralbyrå (SSB) drøye 35 000 igangsatte boliger. Utover dette tilkommer det ca 3500 boliger fra konverteringer av andre bygg til boliger. SSB måler ca 3500 boliger, altså like mange som kommer til fra renoevring/ombygning, som revet eller fraflyttet, slik at vi netto havner på om lag 35 000 nye boliger som tilvekst. Mange av disse boligene har i seg en utleieenhet. Teller vi 5000 boliger som kan huse 2 husholdninger, fikk vi rom for 40 000 husholdninger i våre nye boliger i løpet av 2017.

Prognosesenteret og boligbyggerne har andre tall, men holder vi oss til SSB sin statistikk, har det dermed vært en solid tilvekst til landets boligbeholdning. Det i en situasjon hvor befolkningsveksten er raskt avtagende. Skal en tro SSB var befolkningsveksten i fjor om lag 38 000 personer. Ned fra 50-60 000 per år noen få år tilbake. Videre fall i befolkningsveksten ventes i år, gitt lavere fødselstall, færre asylsøkere og strengere krav til familiegjenforening.

Fortsetter vi dagens tempo vil vi bygge flere boliger enn det befolkningen øker. Det i et land hvor vi i gjennomsnitt har 2,1 beboere per bolig. Holder denne rate seg vil vi bygge noe mer enn det dobbelte av hva vi trenger med dagens trender for boligbygging og befolkningsvekst, skal en tro tallene fra SSB.

I dag fikk vi nye tall fra Eiendom Norge. Denne gang for omsetningen av brukte boliger i januar i år. Tradisjonelt er dette en av årets sterkeste måneder, og en vekst på 2,0 pst er slettes ikke verst, selv om den er 0,4 pst mindre enn normalt. Det er heftet en del usikkerhet ved de nye prisindekser som Eiendom Norge har utviklet. Prisene skal man derfor være forsiktige med å overtolke.
Vel, så interessant er det å fokusere på der bloggen startet, på volumer. I Norge har vi 2,5 millioner boliger. Med fjorårets boligbyggingen økte mengden av boliger med et drøyt prosentpoeng, mens befolkningsveksten var 0,7 pst. Av disse var det 6762 som ble solgt i januar i år, hele 8 pst flere enn i samme måned i fjor. Uavhengig av prisbildet, må omsetningstallene for januar sies å være oppløftende.

Fremover er det ikke godt å si hvem som blir vinnere og tapere. I makro tilføres det nå mer enn nok boliger sett i forhold til den ventede befolkningsvekst. Taster du inn ‘kontraktsposisjon’ på Finn.no ser du bredden i de som angrer seg, og vil ut av sine kjøpskontrakter. Det er nok nye leiligheter i prosjekter som ble lansert da den spekulative fråde var som sterkest, som nå har størst fallpotensiale.

Fremover vil mye avhenge av hva utbyggerne gjør. Strengt tatt bygger vi i dag omlag dobbelt så mange boliger som befolkningsveksten rettferdiggjør, skal en tro tallene fra SSB.
På den annen side vil jeg gjette på at vårt kaloriinntak også er det dobbelte av vi trenger. Kanskje en god prognose er at vi kommer til å bli stadig fetere i stadig fetere boliger?

Kategorier

Siste innlegg