Aksjesparekonto kommer snart

by | 01. May 2017 | Aksjer, Norsk økonomi

I teorien er det så fint å spare i aksjer. Du får med deg noe av det overskuddet som skapes av bedrifter. Og går samfunnsøkonomien tålelig bra, blir det jo overskudd å fordele. Derfor er det som regel lønnsomt å sitte i aksjefond.

En hake med aksje som langsiktig spareform er at du som privatperson har måttet skatte av gevinstene hver gang du selger med fortjeneste. Nå får vi imidlertid en ny ordning, aksjesparekonto ASK. En konto hvor du kan samle opp dine langsiktige sparemidler, enten de er i fond (med i hovedsak aksjer), aksjer eller kontanter. Du slipper å betale skatt hver gang du realiserer en gevinst, bare midlene forblir på din ASK.

Detaljene i regelverket er fortsatt under utarbeiding, men endelig forskrift antas å bli ferdig før sommeren. Enn så lenge går forslaget ut på at utbytte fortsatt skal beskattes som før, men mange ivrer for at også utbytte, som holdes tilbake på aksjesparekontoen, og ikke tas ut til forbruk, også bør være skjermet fra kemneren.

Renter kan du ikke kreve på dine kontanter på ASK, og fondene du har må holde over 80 pst i aksjer, eller børsnoterte egenkapitalbevis. Alt ifølge utkastet til forskrift, som nå er ute på høring. En høring vi i Eika Gruppen også vil delta i. Viktig blir det å sikre at også unoterte egenkapitalbevis på en eller annen måte kan omfattes av ordningen.

Ved å opprette ASK forsøker myndighetene å legge til rette for at flere nordmenn sparer mer i aksjer som langsiktig spareform. I dag utgjør verdistigning i bolig nordmenns viktigste langsiktige spareform. Det har stort sett godt bra for folk flest, men innebærer en utrolig sterk konsentrasjonsrisiko.

Like det eller ikke, men eier du din egen bolig tar du en enorm risiko på ditt lokale boligmarked, og det ene objekt som du besitter. En ensidig allokering av sparemidler som eksponerer deg for alskens risiko, av type nye reguleringer, bygningsmessige kvaliteter, antall arbeidsplasser i lokalsamfunnet og nybyggingsaktivitet.

En spredt og veldiversifisert aksjeportefølje, eller samling av egenkapitalbevis, vil derimot spre risikoen videre, også på prosjekter i fjerne land og spennende næringsliv vi ikke har så mye av i Norge. Slik reduseres din risiko for særnorske tilbakeslag.

For oss i Eika-bankene er ASK en stor mulighet til å bli bedre kjent med kundene våre og hjelpe dem etablere sine aksjesparekontoer. De fleste ikke-profesjonelle investorer vil være tjent med å ta en prat med våre rådgivere. Ikke bare for å hjelpe seg selv, men også andre familiemedlemmer som mindreårige over på det nye system. Et system som jo nettopp er kommet til for å hjelpe vanlige mennesker spare bedre og klokere.

 

Kategorier

Siste innlegg