Et boligmarked som er på vei til å normaliseres

by | 03. February 2017 | Eiendom

Dagens tall for boligmarkedet var om lag som de fleste hadde ventet seg. Januar-tallene viste en ganske så normal oppgang på 2,8 pst. Til sammenligning er det i det siste ti-året bare 2008 og 2014 som kan vise til svakere januarvekst. Men sammensetning overrasker! Mer om det senere.

Ser en bort fra hovedstadsområdet, er det ganske så beskjedne vekstrater vi er vitne til med rundt 2 pst vekst i det meste av kongeriket. Fortsetter vi i denne tralt, er det ikke utenkelig å se negative vekstrater mot slutten av året i områder fra Kristiansand til Kristiansund.

Litt interessant er det at Tromsø også ser sin svakeste start på året siden 2009.

Antall boliger som omsettes er økende, hvilket er godt nytt for alle de som har slitt i byer hvor arbeidsmarkedene har vært utfordrende. Men det kommer nok mer enn nok boliger for salg når vårslippet kommer i april-mai. Også i hovedstadsområdet bør det nå komme en økende mengde boliger for salg. Husk fjoråret var det unormalt få boliger til slags, til tross for at prisene steg mye.

Som alltids, i dette land hvor alle ønsker å prioritere satsinger i hovedstaden fremfor alt annet, er det Oslo og dets randsone som har sterkeste vekst med:

Oslo:                     +2,6 pst MoM, 23,7 pst ÅoÅ

Bærum:                 +3,0 MoM, 17,1  ÅoÅ

Asker:                    + 3,2 MoM, 15,0  ÅoÅ

Follo:                     + 3,4 MoM, 15,5  ÅoÅ

Trondheim holder på å roe seg, mens det er relativt svak vekst i Bergen (1, 7 pst siste måned) og bare opp 3,9 pst det siste år. Også Vestlandets hovedstad kan komme til å se negative 12 mnd tall mot slutten av året.

Men det var altså sammensetningen som overrasket mest denne gang. Den svakeste boligtype var leiligheter, hvor mange byer knapt hadde vekst å vise til. Mens den sterkeste var for eneboliger. En ny trend som vi ser overalt i Norge.

Kanskje begynner bankenes innstramning på boliglån å dempe boligprisveksten? Kanskje er det renteeffekten som vi nå er ferdig med? De fleste banker økte jo boligslånsrentene sine i fjor høst, og leiligheter er langt mer rentefølsomme enn eneboligsegmentet, da kapitalutgifter  utgjør det meste av boutgiftene i blokkbebyggelse.

Vel, én og bare én måned utgjør ingen trend, men mange, faktisk de fleste, steder var eneboligprisene opp 4,0-5,5 pst i januar i år. En formidabel vekst i en tid hvor brede grupper av lønnstagere og pensjonister ser en betydelig nedgang i sin kjøpekraft.

Oppsummert: Det ser ut til at den store spekulasjonsbølgen i leiligheter i fjor, er over, men at den nå avleirer seg i rekkehus og da spesielt i eneboliger. En bølge som vil prege resten av 2017, men neppe neste år. VI har tross alt nok eneboliger i Norge

Kategorier

Siste innlegg