En nekrolog for OPEC (1960-2015)

by | 07. December 2015 | Internasjonal økonomi

Det var vel egentlig uunngåelig at så skulle skje, gitt at kartellet som skulle styre oljeprisen, sto for en stadig mindre del av den globale oljeproduksjonen, men fredag døde OPEC – og det litt uventet for meg.

Takk for gode dager, hvil i fred.

Det er vel fortsatt kvoter å forholde seg til, med et samlet mål på 31,5 millioner fat per dag, men ingen sanksjonsmuligheter til å straffe de som måtte produsere mer enn tillat. I praksis er det nå fritt frem for å kunne produsere hva du vil, hvis du har oljereserver å ta av.

Hvordan er markedsbalansene i dag? Ikke godt å si, men de analyser jeg kommer over tilsier at det produseres 1-2 millioner flere fat olje hver dag enn det som kloden konsumerer. Det overskytende lagres. Pumpes ut av et lager under bakken, til et annet over.

De fleste analytikere tror det bare er et tidsspørsmål før OPEC samler seg igjen for å ta kontroll over oljemarkedene igjen, men det kan ta tid. Saudi Arabia ser helst at et nytt samarbeidsorgan, som inkluderer Russland kan skapes. Interessant og ikke utenkelig, men neppe gjennomførbart med dagens oljepris. Prisen må videre ned, før Russland tvinges til samarbeid.

Akkurat hvor lavt den må falle for å tvinge frem et bredere internasjonalt samarbeid om stabilisering av oljeprisen er ikke godt å si. Men det får vi snart lære. Med en unormal sterk varme fra værfenomenet El Nino som bidrar til å redusere etterspørselen etter fyringsolje, ligger forholdene til rette for nye bunner for oljeprisen i vinter. Og på nyåret kommer det nye ressurser på markedet, etter hvert som blant annet Iran faser inn sin oljeproduksjon.

Kan oljeprisen kollapse? Selvfølgelig kan den det. Endringer i overnevnte lagerhold kan ramme oljeprisen hardt. Mange lagrer olje i håp om at oljeprisen raskt skal stige. Gir de opp veddemålet, dumper oljen i markedet, og tar tap, kan oljeprisen svikte totalt. Ikke alle vil gi opp, i hvert fall ikke samtidig, men en eller annen gang i løpet av vintermånedene må vi regne med en kraftig prolaps, om enn for noen dager eller uker.

Skrekk og gru vil noen si, men det er bare normale markedskrefter i et marked med midlertidig overskuddstilbud.

Kanskje det beste som kan skje for balansen i markedene er at oljeprisen faller så mye at tilbud stenges ned samtidig som etterspørselen øker?

En kollaps i prisen vil trolig ikke bli langvarig. Allerede i dag er den årlige veksten i etterspørselen på om lag én million fat per dag. Det er trolig bare et spørsmål om tid før hånden vokser inn i hansken, og hvert fat olje som produseres, tas i bruk.

Men spørsmålet om tid er viktig. Ingen aner hvor lenge det vil ta, og hvor dypt oljeprisen kan falle.

Inntil et nytt kartell dannes, og det kan noen år, vil vi måtte analysere oljemarkedene som vi analyserer andre produktmarkeder, som de for biler, vaskemaskiner og jordbær. Lett blir det ikke.

Jeg kommer til å savne OPEC. Takk for alt. Hvil i fred.

Kategorier

Siste innlegg