Et boligmarked som preges av allmenntilstanden i kongeriket

by | 05. October 2015 | Eiendom

September kan være lunefull på så mange måter, og årets versjon skuffet ikke. Noen hovedpoenger fra de siste boligtall:

  • Etter en forrykende sterk start på året, med prisoppgang som varte i det meste av landet helt til over sommeren, ser det ut til at boligmarkedene i Norge nå kommer inn for landing. Prisene var ned 0,9 pst på landsbasis fra august.
  • En må snakke om markeder i flertall da boligprisene trolig vil sprike en god del i tiden fremover. Sterkest vil det være der næringslivet går som best. Svakest vil det bli i tidligere så dyre boligområder der hvor oljebransjen står sterkt.
  • Gitt at volumene er uventet svake, må en regne med videre prispress frem mot årsskiftet. Imidlertid er det ingen grunn til å engste seg for mye, fordi:
  • Skulle boligprisene og norsk økonomi svekke seg mer enn ventet, vil trolig Norges Bank tre støttende til med et rentekutt eller tre, det nærmeste året.

Litt mer om alt.

Selv hadde jeg regnet med at boligprisutviklingen i september ville bli nokså flat på landsbasis, med et sterkt salg av boliger. Aktiv Eiendomsmegling sine gode omsetningstall talte for et høyt omsetningsvolum. Prisene kom inn lavere enn ventet, noe ingen bør uroe seg for, da august, og for så vidt det meste av året, har vært sterkere enn de fleste spådde ved inngangen til året.

Volumene bekymrer meg imidlertid. Det er en klar nedgang i omsetningen av boliger i det meste av landet i september. En klar pekepinn på at også årets siste måneder kan bli svake. Spesielt i Rogaland ser det ut til å hope seg opp. Med 20 pst nedgang i omsetningen i september og uvanlige høye 4000 boliger til salgs på Finn.no ved utgangen av måneden, er det all grunn til å regne med prisnedgang i dette rike, og dyre, fylket.

En bør imidlertid ikke bli for pessimistisk med hensyn på normale, moderne familieboliger med god logistikk til familiens ulike gjøremål. I prisklassen inntil fem millioner vil bokostnaden for boliger med små driftsutgifter bli meget rimelig, nå som renta er lav og fortsatt på vei ned.

I Rogaland falt boligprisene med drøye 2 pst i september. En samlet nedgang på 10 pst over flere år er i vente, men det kan godt være at en risikovillig kjøper kan skaffe seg en slik rabatt allerede i 4. kvartal. En skal huske på at også etter en videre nedtur i oljebransjen vil Rogaland bestå som et av våre rikeste fylker.

I resten av landet er boligprisene på fastere grunn. Fremdeles er det overveiende sannsynlig med prisoppgang i Norge de kommende år, sett under ett, bare rentene kommer langt nok ned.

Og ned skal de. Norges Banks hovedstyre valgte ved siste korsvei en rentebane med minimale rentekutt i årene fremover, nettopp fordi spreke bolig- og kredittmarkeder hindret en mer aggressiv rentesetting.

Disse humper i veien er nå fjernet. Kredittmarkedet er på vei til å gå ad dundas, og boligprisveksten roer seg nå i det meste av landet. Intet systematisk fall, men uproblematisk lav boligprisvekst er hva de fleste boligeiere har i vente i årene som kommer.

En prisvekst som er så vidt beskjeden at boligeiere knapt vil legge merke til den fra år til år. Derfor er det også en boligprisvekst som sentralbankfolket bør bli glad i. Vi har ingen bobler i det norske boligmarked, men ulike lokale markeder som svinger i takt med pulsen til det lokale næringsliv. Nettopp derfor kan Norges Bank i fremtiden holde en rente tilpasset behovene til norsk næringsliv.

 

Kategorier

Siste innlegg