Gårsdagens dobbel

by | 04. September 2015 | Eiendom, Norsk økonomi

Har aldri hatt flaks med spill på hester, heller ikke med Dagens Dobbel, hvor du må plukke ut både første og annen plass for å vinne. Det er nesten umulig for en som har problemer med å se forskjell på en gamp og en hingst å plukke to vinnere på travbanen. Og det samtidig.

Også i går fikk vi to helt uavhengige resultater som jeg ikke klarte å spå.

Den tilsynelatende gode nyheten var at boligprisene steg mer enn forventet i august; pluss 2,5 pst bare siste måned. Dette var ett prosentpoeng mer enn jeg hadde i mine prognoser. Selv i Rogaland var det solid prisøkning. En uventet og hyggelig gevinst, med andre ord, for de som eide en norsk gjennomsnittsbolig ved inngangen til måneden.

Imidlertid kan dette være boligmarkedets siste byks, før en ny æra melder seg. En æra hvor det ligger an til en årsvekst på samme nivå som vi så i august alene. Fra måned til måned blir veksten fremover trolig minimal. Faktisk kan de falle frem mot jul. Normalt faller jo prisene tilbake i årets siste måneder. Et prisfall i desember skal vi derfor ikke ta så tungt. Verre er det at veksten neste år blir en brøkdel av de 7 pst som vi har fått i år: 2-3 pst boligprisvekst per år, mange år fremover.

Hvorfor det da?

Hvis norsk økonomi vokser svakt i kommende år, er det grunn til å tro at økt arbeidsledighet vil bidra til å gjøre folk mer forsiktige i sin budgiving. Dessuten er ikke prisene like støe og robuste som de kan se ut som. Oppgangen i pris falt sammen i tid med en markert nedgang i salgsvolumet i Rogaland. Kanskje var det kun de beste som ble omsatt? Mens de som er igjen, hyllevarmere på fagspråket, må tåle priskutt for å kunne bli solgt?

Den andre nyheten i går var Statistisk Sentralbyrås (SSBs) nye prognoser for norsk økonomi. Forskerne valgte denne gang å være relativt optimistiske, til tross for at de sjokkerte undertegnede med sine anslag for oljeinvesteringer i årene som kommer. I SSBs ferske prognoser skal oljeinvesteringene falle helt frem til 2019.

Men selv da tegner forskerne et relativt optimistisk bilde, som jeg dessverre har vanskelig for å tro på. Mystiske greier. Trolig tar forskerne for lett på de mange ringvirkninger vedvarende dårlige tider i oljebransjen kan ha i en tid med lav vekst i den øvrige økonomien.

Mange som i dag har usikre arbeidsplasser i oljenæringene kommer til å akseptere lønnsnedgang i håp om å berge jobbene sine. Folk som aksepterer lønnskutt vil nok også kutte ned på restaurantbesøk og innkjøp av luksusartikler. Nedturen i norsk økonomi blir da hardere enn SSB tror, med større utfordringer for husholdningene enn forskerne prognostiserer.

Derfor er forskerne mer optimistiske enn undertegnende på det meste, inklusive boligpriser. Vi har omtrent de samme estimater for neste år (+2,7 pst i SSB, mot mine + 2,5 pst), men deres vekstanslag i 2017 på 4,3 pst, nesten det dobbelte av det jeg legger til grunn, virker usannsynlig, selv om rentene skulle falle også i årene som kommer.

Mye vil selvfølgelig avhenge av dette siste moment: hvor raskt og hvor langt ned Norges Bank tør å kutte rentene. Markedene priser i dag inn en nedgang i sentralbankens renter på om lag et halvt prosentpoeng frem til påske. Sentralbanken er imidlertid bekymret for den sterke gjeldsveksten i norske husholdninger. En rekordhøy og raskt stigende gjeldsgrad som de siste måneder fortsetter med uforminsket styrke, selv etter at oljeprisen har halvert seg.

Mitt stalltips er at det første kuttet kommer i september, mens det andre kommer på nyåret.

Men nok en gang: Legg merke til mine erfaringer på Bjerkebanen. Jeg tror jeg kan garantere at begge rentekuttene kommer, akkurat som jeg er ganske sikker på at veddeløpshestene når målstreken. Jeg er imidlertid langt dårligere til å spå hvor lang tid slike ting tar.

 

Kategorier

Siste innlegg